Spring naar content

Samenwerking met ETC voor training

Publicatiedatum: 9 december 2015

Evangelie & Moslims heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met ETC voor de training van Arabische christenen.

Door de samenwerking met dit internationale trainingsinstituut, is het mogelijk om in 2016 meerdere trainingsweekenden aan te bieden voor christenen van moslim-achtergrond. Op die manier kunnen deze christenen vervolgens zelf verspreid over het land Arabische bijbelstudies aanbieden en pastoraat verlenen. De grote toestroom van Arabischsprekende asielzoekers en de belangstelling onder hen voor het christelijke geloof, maken het nodig dat er een groter kader ontstaat van Arabische christenen die belangstellende moslims en hen die pas gedoopt zijn, verder kunnen helpen op de weg van het geloof. Door de samenwerking met ETC kunnen goede sprekers uit de Arabische wereld naar Nederland komen. Het gaat om een intensief trainingsprogramma over een periode langer dan een jaar. Belangstellenden kunnen contact opnemen met onze medewerker Haithm. Kerken kunnen nieuwe gelovigen hierop wijzen en kunnen dit programma ook financieel ondersteunen. Giften (ook individueel) zijn welkom onder vermelding van ‘Trainig nieuwe gelovigen.’

Samenwerking met ETC voor training
Scroll naar boven