Spring naar content

Moderne wetenschap in de Bijbel (Arabisch)

7,95

Bioloog Ben Hobrink laat in zijn uitvoerig gedocumenteerde boek zien dat de Bijbel kennis bevat die de wetenschap duizenden jaren vooruit is. Ben Hobrink laat zien waar wetenschappelijke theorieën of conclusies afwijken van de Bijbel en biedt verklaringen voor de vermeende verschillen. In Moderne wetenschap in de Bijbel verdedigt Hobrink niet alleen de Bijbel; hij laat anderen delen in zijn verbazing over de relevantie van Bijbelse regels. Het boek onderstreept de betrouwbaarheid van de Bijbel op wetenschappelijk gebied en presenteert harde wetenschappelijke feiten die zijn opgebouwd rond thema’s als epidemiebestrijding, hygiëne, voeding en evolutie.

4 op voorraad

Artikelnummer: AC31 Categorie:

Beschrijving

Bioloog Ben Hobrink laat in zijn uitvoerig gedocumenteerde boek zien dat de Bijbel kennis bevat die de wetenschap duizenden jaren vooruit is. Ben Hobrink laat zien waar wetenschappelijke theorieën of conclusies afwijken van de Bijbel en biedt verklaringen voor de vermeende verschillen. In Moderne wetenschap in de Bijbel verdedigt Hobrink niet alleen de Bijbel; hij laat anderen delen in zijn verbazing over de relevantie van Bijbelse regels. Het boek onderstreept de betrouwbaarheid van de Bijbel op wetenschappelijk gebied en presenteert harde wetenschappelijke feiten die zijn opgebouwd rond thema’s als epidemiebestrijding, hygiëne, voeding en evolutie.

TEKST OP ACHTERZIJDE VAN HET BOEK

Er staat wetenschap in de Bijbel, veel meer dan in enig ander boek uit de oudheid. Ook al worden historische en verifieerbare feiten slechts terloops genoemd, ze getuigen van een diep wetenschappelijk inzicht. Hoe kwam deze kennis in de Bijbel terecht? Aan de hand van uitgebreide documentatie toont bioloog Ben Hobrink onomstotelijk aan dat de Bijbel kennis bevat die de wetenschap duizenden jaren vooruit was. De toepassing hiervan had tijdens epidemieën het leven van miljoenen mensen kunnen redden. Zelfs nu, in onze moderne tijd, zou deze kennis tal van ziekten zoals kanker, hart- en vaatziekten en geslachtsziekten kunnen voorkomen. Zelden is zo’n breed scala aan wetenschappelijke kennis uit de Bijbel verzameld en op zo’n leesbare manier gepresenteerd. Veel van deze kennis kon niet menselijk bekend zijn, wat betekent dat er een grote Auteur achter de auteurs van de Bijbel moet hebben gestaan.

 

Modern Science in the Bible

Ben Hobrink, although a biologist, writes in layman’s terms to describe current scientific debates and shows where scientific theories or conclusions differ from the Bible and offers explanations of the alleged differences. In Modern Science in the Bible, Hobrink not only defends the Bible; he lets others share his astonishment about the relevance of biblical rules. The book underlines the reliability of the Bible in the field of science and presents hard scientific facts that are structured around themes such as combating epidemics, hygiene, nutrition, and evolution. 

TEXT ON BACK SIDE OF THE BOOK

There is science in the Bible, much more than in any other book from antiquity. Even though historical an verifiable facts are mentioned only in passing, they testify to deep scientific insight. How did this knowledge come to be in the Bible? Using extensive documentation, biologist Ben Hobrink demonstrates conclusively that the Bible contains knowledge that was thousands of years ahead of science. The application of this could have saved the lives of millions of people during epidemics. Even now, in our modern time, this knowledge could prevent numerous illnesses such as cancer, heart and vascular diseases, and venereal diseases. Seldom has such a broad range of scientific knowledge from the Bible been collected and presented in such a readable way. Much of this knowledge could not have been known humanly, which means that a great Author must have been behind the authors of the Bible.

Extra informatie

Gewicht 544 g
Afmetingen 21,5 × 14 × 2,2 cm
Scroll naar boven