Spring naar content

Pionieren in de Lichtstad

Publicatiedatum: 30 mei 2023

Van Zaltbommel tot Maastricht, iedere tweede zaterdag van de maand komen Arabischtalige gelovigen in het zuiden van het land samen in Eindhoven als Zuiderlicht Familie. Ze hebben er een flinke reis voor over en praten na de dienst nog lang met elkaar na. Een impressie van de bijeenkomst op 13 mei.

Een enkeling groeide op in een christelijke familie, de meesten zijn van moslimachtergrond tot geloof in Christus gekomen. Meestal komen er ook enkele moslims. Ze merken al snel dat er meer mensen zijn van moslimachtergrond. Bij het voorstellen hoor je dat immers meteen aan de naam en aan bepaalde uitdrukkingen. Vandaag is er ook een moslimvrouw meegekomen. Anderen om haar heen geven haar alle aandacht zodat ze zich zeer welkom voelt.

Geef ons U te zien

Terwijl de gasten koffie of thee drinken oefent evangelist Samer Younan vooraf de liederen met de aanwezige jongeren. Zodoende kan bij ieder lied een van hen meezingen. Mooi om zo de kinderen en jongeren te betrekken bij de dienst. Als de dienst begint is er na een Bijbelvers en gebed, eerst ruim de tijd voor een aantal Nederlandse en Arabische liederen die met overgave worden meegezongen. De liederen verwoorden het verlangen naar God.

Voor uw naam komen wij in eerlijkheid met verlangen naar U in ons hart,
onze ogen naar U opgeheven, geef ons U te zien en verheugd te worden.
Uw volk smeekt U: Leer ons U te behagen,
begiet onze liefde en versterk onze eenheid
en laat ons genieten van het wonen met U.
Misschien verdwalen onze stappen
en ons verleden doet ons schamen voor onze zwakheid,
maar U leidt ons en Uw Geest in ons geneest alle wonden.

Bij ieder lied dat gezongen wordt, legt Samer verbinding met concrete Schriftgedeelten, zodat je nog vóór de preek begint al heel wat Bijbels onderwijs meekrijgt.

Brandalarm

De preek is in twee talen en gaat over Jakobus 4:13-17. Niet vertrouwen  op jezelf en ook niet op misleidende stemmen van de boze, maar je leven laten leiden door God en vertrouwen op Hem. Precies als de dienst wordt afgesloten gaat het brandalarm, dat zo luid klinkt dat iedereen naar buiten gaat. Dat was al het plan, want men wilde op het gras voor de kerk picknicken. De reden is echter de overvloedige Arabische maaltijd waarvan de dampen nu door het gebouw trekken. Met wat ramen open is het ongerief snel voorbij en na de maaltijd wordt er bij thee en fris nog enkele uren nagepraat voordat men weer naar huis toe gaat.

Dertig procent is best veel

Yaser Nahas is hard bezig om de keuken weer schoon te krijgen, maar ook de geestelijke voeding van zijn volksgenoten gaat hem aan het hart. Vrijwel iedere week gaat hij met Samer Younan de straat op om mensen uit te nodigen met flyers van de Zuiderlicht Familie. “Ongeveer 70 procent van de moslims reageert negatief en wil helemaal niet met je in gesprek gaan, maar de anderen staan wel open voor gesprek. Dat zijn er dus best veel. Daarom is het heel belangrijk om dit te blijven doen. Als wij mensen niet uitnodigen, vinden ze ons nooit.” Yaser doet de Filippus-opleiding van Evangelie & Moslims en dat helpt hem om gesprekken met moslims te voeren over het christelijke geloof.

Pioniersplek

In september 2018 startte er een maandelijkse samenkomst voor Arabischtaligen in de Nederlands Gereformeerde Emmaüskerk te Eindhoven. Evangelist Samer Younan van Evangelie & Moslims bracht hier Arabische gelovigen uit de omgeving samen. Het verlangen groeide om meer te investeren in evangelisatie en het opbouwen van geloofsgemeenschap waar Arabischtaligen van moslimachtergrond zich thuis konden voelen. Er werd contact gezocht met andere kerken in Eindhoven en het bleek dat de Protestantse wijkgemeente (BA) Kruispuntwilde aanhaken. Met hulp van stichting Evangelie & Moslims startte januari dit jaar de Zuiderlicht Familie als officiële interkerkelijke pioniersplek. De gemeenschap groeit langzaam. Enkele maanden geleden was er een tweede doopdienst, waarin drie volwassenen werden gedoopt.

Het versterkt mijn eigen geloof

Bart Buijsse zit in het pioniersteam en doet al vanaf het begin in 2018 mee. “We kwamen nieuw in de Emmaüskerk en dachten ‘laten we ons maar ergens actief voor inzetten, zo leer je mensen kennen’. Mijn motivatie is in de eerste plaats dat ik graag meehelp in Gods Koninkrijk en het evangelie bekend wil maken. Daarnaast heb ik hart voor mensen met een andere culturele achtergrond. Dat heeft denk ik met m’n opvoeding te maken (mijn ouders vingen vaak mensen uit andere culturen op). En via m’n werk heb ik ook veel met andere culturen te maken. Ik zie de openheid voor het evangelie bij mensen uit Arabische culturen en hun geloofsbeleving versterkt mijn eigen geloof.”

Ik was verrast

Ongeveer de helft van de aanwezigen zijn gemeenteleden van de twee deelnemende kerken. Dat is helaas niet bij iedere pioniersplek het geval. Het is wel heel belangrijk voor de Arabische gasten om het gevoel te krijgen dat er een toekomst voor hen is in de kerk in Nederland. Anne van der Weerd komt ook uit de Emmaüskerk, maar doet nog maar sinds januari dit jaar mee. “Ik heb tijdens de kerkdiensten wel eens horen praten over de Zuiderlicht Familie en ik heb ook een stukje gelezen over de samenkomsten in onze nieuwsbrief. Dat maakte mij nieuwsgierig. De eerste keer dat ik kwam was een hele leuke ervaring, ik ging met een blij gevoel na afloop naar huis. Ik dacht: Waarom doen er niet meer mensen vanuit onze kerk aan mee? Ik vind het zelf belangrijk om mensen met een Arabische- en eventuele moslimachtergrond beter te leren kennen. Mijn dochter is sinds 1,5 jaar bekeerd tot de islam en dat maakt het voor mij natuurlijk nog persoonlijker.

Je wordt enthousiast welkom geheten. En ook al spreek je geen Arabisch, er zijn altijd wel mensen die ook (wat) Nederlands of Engels spreken. Voorafgaand aan de dienst wordt er gezellig wat gedronken en gepraat met elkaar. Mooi vond ik de passie waarmee de mensen met een Arabische achtergrond zingen en opgaan in het gebed. Ik was verrast dat het eigenlijk helemaal niet lastig is dat er tijdens de samenkomst zowel Arabisch als Nederlands gesproken wordt en dat ik het Arabisch best goed kon meezingen met behulp van de transcriptie.”

Je moet het blijven proberen

Lianne en Ad Gast komen uit de Kruispunt gemeente en doen sinds vorig jaar mee nadat ze er in een kerkdienst over hoorden. Lianne: “Ad en ik doen al 12 jaar mee met een taalcafé. Wij bezoeken mensen thuis en oefenen de Nederlandse taal met hen. Meestal zijn het mensen met een moslimachtergrond uit Syrië en Irak, soms ook uit andere landen. Ik ben zo blij dat deze samenkomsten er nu zijn. Naar onze eigen kerkdienst kan ik ze moeilijk uitnodigen, want daarvoor begrijpen ze nog te weinig Nederlands, maar dit is prachtig. Niet iedereen durft de stap te zetten naar een kerk, maar sommigen wel.”

Lianne nodigde Ay Lan Huizinga uit om mee te gaan. Ay Lan: “Ik heb tot mijn 12e in Indonesië gewoond. De cultuur van de mensen in deze samenkomst heeft wel wat herkenbaars voor mij, maar ik ken geen Arabisch. De taal maakt het wel lastiger om met elkaar in gesprek te komen. Je moet het blijven proberen.”

Omdat er in Noord-Brabant en Limburg relatief weinig protestantse kerken zijn en bijna helemaal geen Arabischtalige samenkomsten, komen er mensen uit een wijde omgeving. Ruth Kops is lid van de Evangelische Gemeente De Bron in Venlo. Ze is vanaf het begin betrokken en maakt ook deel uit van het pioniersteam. Haar man verzorgde vandaag de preek. Ruth: “Naast maandelijkse samenkomsten op zaterdagmiddag, zijn er op doordeweekse avonden Bijbelstudies in Eindhoven en Venlo. Die in Venlo zijn bij ons thuis. Wij proberen zo een hechte band met elkaar te onderhouden als gelovigen. Je kunt er niet op rekenen dat iedereen er iedere keer is, dat wisselt heel sterk. Dat gaat zo wanneer je bouwt aan een nieuwe geloofsgemeenschap. Daarom is het juist belangrijk dat je zelf trouw blijft.”

Eindhoven 13 mei 2023
Scroll naar boven