Spring naar content

Persbericht: Evangelie & Moslims verhuist per 1 oktober naar Voorthuizen

Publicatiedatum: 22 mei 2023

Per 1 oktober verhuist het kantoor van Evangelie & Moslims naar het terrein van de Near East Ministry (NEM) te Voorthuizen.

Nieuwe mogelijkheden

Na 45 jaar verlaten we het vertrouwde Amersfoort. We krijgen er veel mogelijkheden voor terug om in eigen huis meer programma’s en gastvrijheid aan te bieden. Een voorbeeld daarvan is de Filippus-opleiding die vanaf oktober dus op eigen locatie gaat plaatsvinden. Ook voor de vele andere trainingen en events hoeven we nu niet meer elders ruimte te huren. Bij de nieuwe gelovigen waarmee Evangelie & Moslims verbonden is, was er al jaren een verlangen naar een meer herkenbare plek van gastvrijheid en ruimte.

Passende locatie

We wisten al vijf jaar dat het huidige kantoorpand waarin we kantoorruimten huren in verband met woningbouw gesloopt gaat worden. Op onze zoektocht raakten we in gesprek met de NEM. Evangelie & Moslims heeft al vele jaren goed contact met stichting Near East Ministry. We huurden hun locatie voor onze eigen Zomerschool, trainingen en retraites en ook verzorgen we al jaren op verzoek van de NEM lessen voor degenen die zij uitzenden naar het Midden Oosten. De inzet van de NEM voor verzoening tussen Jood en Arabier vanuit Christus en het willen bijdragen aan het reveil, de geestelijke herleving van de kerk in Nederland, sluiten goed aan bij de visie en missie van Evangelie & Moslims. Evangelie & Moslims zet zich er immers voor in dat de kerk de verzoening door Christus uitdraagt en dat christenen zo vol zijn van Hem dat ze moslims opzoeken om dat met hen te delen.

Inspiratiedag

Tijdens de Inspiratiedag van D.V. 11 november 2023 zijn gemeenteleden die inspiratie willen opdoen voor missionair werk onder moslims welkom op de nieuwe locatie.

Over Evangelie & Moslims

Stichting Evangelie & Moslims inspireert en ondersteunt christenen om aan moslims in ons land in woorden en daden te laten zien wie Jezus Christus is. We helpen kerken om moslims gastvrij uit te nodigen kennis te maken met het evangelie. 

Kantoor-Voorthuizen
Scroll naar boven