Spring naar content

Pasen: Samen matzes bakken

Het Paasfeest komt al weer in zicht en het is goed om na te denken hoe we het verhaal van het sterven en de opstanding van Jezus kunnen doorgeven aan onze moslim vriendinnen.

(NB het onderstaande is bedoeld als handreiking. Vertel het vooral met je eigen woorden en pas het aan naar behoefte.)

In alle supermarkten zien we de matzes alweer liggen. Waarom matzes? Deze vraag kan je stellen in je gesprek met je moslim vriendinnen. Waarom worden er bij Pasen matzes verkocht. Welk verhaal hoort daarbij? Nodig je vriendin uit en ga samen met haar matzes maken. (Kijk hier voor een recept Matzes bakken zoals oma)

Terwijl je bezig bent of nadat ze uit de oven komen en je samen de matzes gaat proeven, kun je het onderstaande verhaal vertellen, over wat dit ‘brood zonder gist’ ons vertelt.

Mozes (Moessa) is geboren in het land Egypte. In die tijd was het volk van God in slavernij. Ze hadden het moeilijk. Ze moeten erg hard werken, ze zijn niet vrij en er is veel pijn en verdriet. God stuurt Mozes naar de koning (farao) van Egypte maar de farao wil niet luisteren.

Er komen plagen, het vee gaat dood, sprinkhanen die alles van de oogst opvreten en nog veel meer.

Er zijn al 9 plagen geweest. Maar de farao luistert niet.

God spreekt met Mozes, hij moet het volk waarschuwen. Ze moeten alle gist uit de keuken wegdoen. Het gist wordt gebruikt als beeld voor het kwaad, de zonde in ons leven. Ze moeten alles wegdoen en brood bakken zonder gist als een teken dat het kwaad, de zonde is weggedaan. Daarnaast moeten ze een lammetje nemen, een gezond lammetje die ze moeten slachten. Het bloed moeten ze opvangen en de deurposten van hun huis daarmee bestrijken.

Het volk van God doet het. Ze doen het gist weg en slachten het lammetje. Ze eten het vlees samen met de matzes en bittere kruiden. Ze strijken het bloed op de deurposten. In die nacht gaat de engel van de dood langs alle huizen in Egypte. Daar waar geen bloed aan de deurposten zit sterft de oudste zoon van het huis. Maar daar waar bloed aan de deurpost zit gaat de engel voorbij!

In de Incil lezen we dat Jezus dat offerlam is voor ons. In Johannes 1:29 staat: ‘zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt!’.

Het verhaal van Mozes, waarbij het volk van God vrijkomt van slavernij, wijst naar Jezus. Dat vieren we met Pasen. Jezus is het offerlam die de straf voor de zonde, het kwaad, die wij niet kunnen dragen op zich nam. Het gist in ons leven, het kwaad, heeft Hij weggedaan. We zijn nu geen slaven meer maar door Jezus kinderen van God geworden.

De matzes herinneren ons eraan dat Jezus het kwaad, de zonde heeft weggedaan door voor ons te sterven. Maar ook dat Hij is opgestaan, Hij is niet dood gebleven en daardoor heeft Hij ons leven gegeven. Hij is voorbijgegaan en geeft leven!

(TIP: Een meer uitgewerkt verhaal en verwerking rond het thema Pasen vind je in de download op de pagina Storytelling.)

Scroll naar boven