Spring naar content

Pasen in Kralingen

Publicatiedatum: 24 mei 2019

Het Kruispunt is een christelijk ontmoetingscentrum in de Rotterdamse wijk Kralingen. Buiten aan de muur hangt een groot bord, met daarop de woorden ‘christenen in gesprek met moslims’. Martijn Leeftink geeft leiding aan een team van medewerkers en vrijwilligers die de ontmoeting zoeken met moslims om te getuigen van Jezus Christus.

(Dit is een ingekorte versie van het artikel dat verscheen in ons blad Oriëntatie 135, juni 2019.)

 

Kort voor Pasen loopt op een dinsdagavond de zaal vol met circa 45 mensen die zijn uitgenodigd voor een Arabisch-Nederlandse paasviering met maaltijd. Een groot aantal van hen heeft een Syrische achtergrond en is in 2015 of 2016 als vluchteling naar Nederland gekomen. De een is nog bezig met inburgeren, de ander is al aan het werk. Voor de loodgieter die naast mij zit was het makkelijk om werk te vinden. “Er zijn hier in Nederland maar weinig mensen die iets met hun handen kunnen. Ik kon mijn oude beroep direct oppakken. Geen probleem, altijd werk.” Tegenover me zit een man die docent Arabische taal was in Damascus. “Ik ben nu onderwijsassistent, maar ik studeer hard en hoop later zelf les te kunnen geven”. Behalve Syriërs zijn er een heel aantal Marokkaanse medelanders aanwezig.

Een heerlijke maaltijd

Achterin de zaal wordt inmiddels een heerlijke maaltijd bereid door een Syrische kok, die ook zijn oude beroep hier in Nederland voortzet. De geuren vullen de ruimte, maar de bezoekers moeten nog even geduld hebben: Eerst worden er een heel aantal Arabische christelijke lijdens- en paasliederen gezongen. Daarna volgt een preek over de woorden van Jezus: Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven en ieder die leeft en in Mij gelooft zal niet sterven in eeuwigheid, geloof je dat? (Joh. 11:25-26). Er wordt aandachtig geluisterd en sommige bezoekers laten hun instemming regelmatig horen. Na de maaltijd wordt bij koffie en thee in informele groepjes nog lang doorgepraat.

Arabische muziek

De samenkomst wordt muzikaal ondersteund door Alaa en Meryem Al-Noueimi. Een oud Arabisch keyboard staat op een stoel. Het is wat improviseren, maar een nieuwe met onderstel is onderweg. Alaa heeft jarenlange ervaring als professionele keyboardspeler bij Arabische muziekfestivals in Dubai. Hij heeft een Syrische achtergrond en is autodidact. Hij heeft zich al jong zelf het keyboard meester gemaakt. Een Arabisch keyboard wel te verstaan, want Arabische muziek kent een andere stemming en ordening van tonen dan Westerse muziek. Dat is direct te merken wanneer we geen vertaald lied, maar een echt Arabisch christelijk lied zingen. De aanwezigen beginnen op het ritme mee te klappen en zingen enthousiast mee. Meryem heeft een Marokkaanse achtergrond en is zangeres. Zodoende zingen we niet alleen Arabische liederen, maar ook een Marokkaans-Arabisch lied. Meryem heeft de liefde voor muziek van haar vader meegekregen, die luitspeler was in Rabat.

Nachtmerrie

Alaa en Meryem kwamen met hun drie kinderen in 2015 naar Nederland. In Dubai waren ze al op het spoor van het evangelie gekomen en in Nederland komt de volgende stap in geloof met de doop. Sindsdien zetten ze hun muzikale gaven in bij christelijke samenkomsten waar er een bijdrage gewenst is van de Arabische taal en cultuur. Even leek het erop dat Alaa hier in Nederland zijn muziektalent grotendeels zou moeten begraven en zijn werkzame leven achter de lopende band van een productiebedrijf zou moeten doorbrengen. Dat was een nachtmerrie voor hem. Met behulp van een subsidieprogramma van Verre Naasten kunnen kerken nu een beroep op Alaa doen en heeft hij nu als musicus een inkomen. Vaak gaat Meryem mee als hij bij Arabisch-Nederlandse samenkomsten en pioniersplekken speelt.

Daar word ik gelukkiger van

Op de vraag of het wel voldoening geeft voor een musicus die gewend is aan grootse muziekfestivals om nu voor kleine groepen te spelen met bezoekers die nog niet goed kunnen meezingen, antwoordt Alaa: “Ik vind het juist heel mooi. Vroeger was alles heel professioneel, maar er waren ook dingen die niet leuk waren. Het was vaak een sfeer van hoogmoed, arrogantie en soms ook afgunst en bedrog. Nu ervaar ik oprechte relaties van betrokkenheid en liefde. Vroeger begeleide ik liederen met teksten die leugens bevatten. Nu mag ik door mijn muziek de waarheid uitdragen en vertellen hoe goed God is. Daar word ik gelukkiger van.”

Alaa speelt vanuit een muziekbundel met 213 Arabische christelijke liederen die door Evangelie & Moslims is uitgebracht. Wat vindt Alaa als muzikant van die liederen? “Ze waren allemaal nieuw voor mij, maar niet moeilijk om aan te leren. Bij sommige liederen klopte de muziek niet helemaal met de regels. Die heb ik aangepast.” Meryem vult aan: “Alaa wil alles muzikaal helemaal goed hebben. Ik doe niet zo moeilijk. Ik zing alles, ook al zijn niet alle liederen even mooi.”

Wanneer kunnen we het eerste lied verwachten dat het echtpaar zelf componeert? Alaa lacht. “Ik ben nu nog druk, omdat ik voor de Rabita-conferentie 40 liederen moet instuderen, maar daarna hoop ik dat daar ruimte voor komt.”


Wie een beroep wil doen op Alaa al-Noueimi als muzikant voor een Arabisch-Nederlandse christelijke samenkomst en wil weten hoe de subsidie-regeling eruit ziet, kan contact opnemen met Evangelie & Moslims.


 

De preek wordt bij deze paasviering verzorgd door ds. Martijn Leeftink, die leiding geeft aan Het Kruispunt, en wordt door Samer Younan vertaald naar het Arabisch. Samer is als evangelist in dienst van Evangelie & Moslims en iedere dinsdag werkzaam in Het Kruispunt. Hij is hiervoor door Evangelie & Moslims gedetacheerd naar Rijnmond Mission, het samenwerkingsverband van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in Rotterdam en omgeving waar Het Kruispunt onderdeel van is. Andere dagen van de week werkt Samer op andere plaatsen. 

Het Kruispunt

Het Kruispunt is een initiatief van de Vrijgemaakte kerken in de Rijnmond en is ontstaan in 2007 uit het werk van ds. Marten de Vries. In oktober 2013 nam ds. Martijn Leeftink het over, die vanwege de oorlog samen met zijn vrouw en kinderen Damascus had moeten ontvluchten, waar ze 8 jaar hadden gewoond. 

Het Kruispunt houdt zich bezig met het faciliteren en stimuleren van de ontmoeting tussen moslims en christenen, middels allerlei activiteiten. Zo is er ieder dinsdag deze Arabisch-Nederlandse samenkomst waar belangstellende moslims en Arabische christenen welkom zijn.

Pasen in Kralingen
Scroll naar boven