Spring naar content

Nieuwe Amsterdammers helpen om de Weg te vinden

Publicatiedatum: 30 november 2020

Het volgende is een kort fragment uit een artikel in ons kwartaalblad Oriëntatie (nr 141, december 2020).

Om een grote tafel in één van de zalen van kerkgebouw de Bron zitten, op veilige corona-afstand van elkaar, vier leden van het team van De Weg. Zo heet de werkgroep die ontstond uit het verlangen om behalve de traditioneel Nederlandse bevolking ook de vele moslims in de wijk Amsterdam Nieuw-West te bereiken met het evangelie. Linda, één van de teamleden, vertelt over het Taalcafé.

“Het Taalcafé begon drie jaar geleden. Een docente NT2 (‘Nederlands als tweede taal’) die lesgaf dichtbij in de wijk kwam een keer vragen of wij als kerk ‘taalmaatjes’ konden leveren. Dat sloot goed aan bij waar wij als team over dachten om te gaan doen. We zijn toen begonnen met wekelijkse bijeenkomsten voor buurtbewoners die de Nederlandse taal beter willen leren spreken. We kiezen een onderwerp voor gesprek, iets wat actueel is en belangrijk voor het dagelijks leven, en daar praten we dan samen over. Goed voor hun Nederlands en voor hun inburgering. En natuurlijk kunnen we op die manier als christen ook veel overbrengen en bouwen we relaties op.

Het Taalcafé houden we in een zaal van het kerkgebouw. Mensen horen er via-via van. In het begin hebben we ook geflyerd in de buurt en bij taalscholen. De vaste kern van bezoekers van het Taalcafé, dat zijn vooral vrouwen, is er al ’n jaar of drie. Die vrouwen blijven komen omdat ze beter Nederlands willen leren, maar ook omdat ze het gezellig vinden. Die beide dingen vinden we ook heel belangrijk. Het is ’n goede manier om mensen te leren kennen. En hopelijk kunnen we zo ook een brug zijn naar de kerk. Dat laatste loopt geen storm maar bij sommigen werkt het wel zo. 

Er ontstaan ook mooie vriendschappen tussen vrijwilligers en mensen uit de buurt. Ik heb bijvoorbeeld al lange tijd contact met een Tunesische vrouw. Ze is dankbaar voor de mensen uit de kerk, de mensen die om haar heen staan. Een Egyptische vrouw, die naar het Taalcafé kwam, is ons nu zelf komen helpen. Ze is heel slim, spreekt de taal al heel goed en vindt het leuk om dingen uit te leggen aan de anderen.”

Wat doet dit werk met jou zelf?

“De genade van God is steeds groter geworden voor mij. Er is zoveel gebrokenheid. En God houdt gewoon van al die mensen. Geen probleem is te groot voor Hem om in te werken. Soms dacht ik bij iemand: het is onmogelijk dat die christen wordt, maar nu zie ik allerlei mooie dingen in dat leven gebeuren, ik zie groei op een weg naar Christus toe. Soms ben ik wel eens gefrustreerd, als mensen zeggen: ´Jullie zijn zulke mooie mensen!’ Maar dan nog niet zien dat die mooie dingen in ons van God komen.”


Het Taalcafé is één van de vaste activiteiten van Werkgroep De Weg, ontstaan vanuit de gemeente Oase voor Nieuw-West. Dit is een jonge missionaire gemeente die ongeveer 10 jaar geleden is gelanceerd door de Bron, de CGK/NGK-kerk die eigenaar is van het kerkgebouw waarvan ook Oase voor Nieuw-West en De Weg  gebruik maken. Werkgroep De Weg is één van de projecten in het land waar medewerkers van Evangelie & Moslims regelmatig contact mee onderhouden.


Het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West heeft 152.000 inwoners, waarvan in totaal 52% van niet-Westerse herkomst. 21% heeft een Marokkaanse, 13% een Turkse en 18% een andere niet-Westerse achtergrond. In deze laatste groep is een groeiend aantal vluchtelingen uit islamitische landen zoals Iran, Afghanistan, Syrië en Irak.

Vlaggen bij Oase Nieuw-West (OR141)
Scroll naar boven