Spring naar content

Moeten we christelijke feestdagen inruilen voor islamitische?

Publicatiedatum: 3 juni 2014

Met 119.000 handtekeningen hebben moslims het Britse Lagerhuis ertoe gedwongen om te debateren over hun voorstel dat het Suikerfeest in Groot-Brittannië een nationale feestdag wordt en ook het Hindoe-feest Divali dingt mee. Zouden christenen in Nederland eraan moeten meewerken dat er een christelijke feestdag wordt ingeruild voor een islamitische feestdag? Evangelie & Moslims werd er op bevraagd. Hieronder onze reactie.

We denken niet dat er van christenen mag worden verwacht dat er een christelijke feestdag wordt ingeruild voor een islamitische feestdag. Christelijke tradities en voorrechten zijn ontstaan in een tijd dat vrijwel de gehele bevolking (in naam) christen was. Het draagvlak daarvoor is intussen afgenomen en weinig christenen vieren nog iets op 2e Pinksterdag, maar daarom kun je christelijke feestdagen nog niet zomaar even kopiëren naar allerlei religieuze stromingen. Moet iedere vrijdagmiddag dan ook vrij zijn en gelden er aangepaste werktijden in de maand Ramadan? Sommige moslimvertegewoordigers reageerden dan ook dat ze helemaal niet streven naar nationale feestdagen. Het percentage moslims in Nederland en gemiddeld in Europa is circa 4-5 %. Nationale feestdagen suggereren dat er iets is dat we als samenleving in meerderheid inhoudelijk de moeite waard vinden om te vieren. Dat is niet het geval bij islamitische feesten.

Inhoudelijk vind ik niet dat moslims hiervoor steun van christenen mogen verwachten, omdat ik geloof dat ik als christen moslims alleen maar dien door hen het echte verhaal van Jezus te vertellen. Moslims worden opgevoed met de gedachte dat de Bijbel vervalst is en Jezus niet gekruisigd voor hun zonden. Zonder goede reden en meestal zonder de Bijbel te lezen. Ik ga als christen geen verhaal steunen dat lijnrecht tegen het evangelie ingaat, ik geloof niet dat ik daar iemand mee dien.

Islamitische feesten verschillen opvallend van de christelijke feesten. Bij christelijke feesten ligt de nadruk op wat God voor ons deed. Bij islamitische feesten wat wij voor Hem doen. Bij het offerfeest ligt de nadruk niet op het lam dat God van zijn kant gaf, maar vooral op de voorbeeldige gehoorzaamheid van Abraham die God beloonde. Wordt de christelijke vastenperiode afgesloten met Goede Vrijdag en Pasen waarop we gedenken dat Jezus zijn leven voor ons gaf, de islamitische vastenperiode wordt afgesloten met een Suikerfeest als voorproefje van Gods beloning van de gehoorzame gelovigen.

Moslims willen graag historische voorrechten overnemen van christenen. Als we daar niet aan meewerken, doen we hen geen onrecht. Nog steeds behandelen we hen gelijk voor de wet. Al missen ze bepaalde privileges, ze hebben nog steeds gelijke rechten en daar moeten we ons als christenen wel voor inzetten. De overheid betaalt zelfs islamitische scholen, die zelf hun vrije dagen kunnen bepalen. Het arbeidsrecht geeft islamitische werknemers volop mogelijkheden om een vrije dag te nemen of vóór en na hun werk religieuze activiteiten te ontplooien. Nog meer privileges roept op dit moment waarschijnlijk eerder aversie op naar moslims, dan respect. Meer over dit onderwerp leest u in mijn boek Europa, het Mekka van de islam.

Cees Rentier

Moeten we christelijke feestdagen inruilen voor islamitische?
Scroll naar boven