Spring naar content

Missionaire gemeenschapsvorming

Publicatiedatum: 8 januari 2013

Vandaag is er op het missionaire vlak veel aandacht voor kerkplanting en nieuwe vormen van kerk-zijn naast de traditionele kerken: pioniersplekken of missionaire samenkomsten. Daar liggen zeker kansen. Kerkplanting kan echter geen excuus zijn voor bestaande gemeenten om de brug niet te slaan naar de moslim-gemeenschap. Integendeel kerken hebben vandaag juist bruggenbouwers nodig.

Een goede samenwerking tussen de bestaande kerken en aparte samenkomsten, pioniersplekken of kerkplantingen is heel belangrijk. Vaak zijn moslims via gemeenteleden uit bestaande kerken op het spoor van het evangelie gekomen. Een aparte samenkomst of pioniersplek kan een eerst stapsteen zijn bij het oversteken van de rivier, maar vaak gaat men daarna verder. Zij die tot geloof komen, draaien soms een periode mee in een kerkplanting of een samenkomst die specifiek met hen rekening houdt, maar hebben daarnaast en daarna behoefte aan een plek in een van de traditionele kerken. Ook bestaande kerken dienen daarom open te staan voor moslims en bekeerlingen. Het kan een traag proces zijn, maar het is de moeite waard hierin te investeren, want nieuwe gelovigen bepalen de eeuwenoude kerken juist bij het hart van het evangelie.

Bij een nieuwe samenkomst of pioniersplek voor migranten helpt goede samenwerking en aansluiting met bestaande kerken ook bij een goede start. Er kan namelijk veel energie verloren gaan aan het opzetten en in stand houden van een nieuwe structuur met goed pastoraat en diaconaat. Vanuit bestaande structuren kan een start worden gemaakt. Indien er een eigen gemeenschap ontstaat kan die stapsgewijze naar meer zelfstandigheid groeien.

Bij nieuwe samenkomsten en pioniersplekken is het belangrijk dat ook de Nederlandse taal en cultuur serieuze aandacht krijgen. De praktijk heeft geleerd dat etnische kerken (kerken waarin alleen migranten van een bepaalde achtergrond samenkomen) het risico meebrengen dat een tweede generatie afhaakt. Voor hen wordt de Nederlandse taal en cultuur al snel belangrijker en zij missen dat element in zo’n etnische kerk. Ze concluderen dan dat de kerk alleen iets is voor hun ouders, om de band met hun verleden vast te houden.

Voor hen die een missionaire samenkomst of pioniersplek willen starten hebben we een document dat daarbij helpt. We kunnen dat toesturen. Tevens is het mogelijk dat een medewerker van Evangelie & Moslims dit proces begeleidt.

Missionaire gemeenschapsvorming
Scroll naar boven