Spring naar content

Hulp voor vrouwen met een moslimachtergrond

Evangelie & Moslims helpt vrouwen met een moslimachtergrond die traumatische ervaringen hebben gehad.

Streefbedrag € 19.000,-

Projectinformatie

Sommige vluchtelingen hebben traumatische dingen meegemaakt. De verwerking daarvan begint meestal pas als ze hier tot rust komen. Veel vrouwen zijn misbruikt en soms ook in hun eigen familie of woonomgeving bijzonder slecht behandeld. Wanneer ze liefdevol worden opgevangen in een christelijke gemeenschap en tot geloof in Christus komen, beseffen ze nog beter dat het niet normaal was wat ze hebben meegemaakt en hebben ze behoefte aan hulp.

De medewerksters van Evangelie & Moslims begeleiden deze vrouwen bij de verwerking van hun traumatische ervaringen. De medewerksters spreken hun taal en kennen hun cultuur. Sommige medewerksters zijn zelf migrant of vluchteling geweest en kunnen daardoor dichtbij hen staan. Met behulp van een counselingsprogramma dat speciaal voor deze groep is ontwikkeld, worden de vrouwen verder geholpen.

Tevens ondersteunt Evangelie & Moslims plaatselijke kerken en gemeenten om een nieuw thuis te zijn voor deze vrouwen (en hun eventuele gezinnen) omdat ze na hun bekering niet meer in de moslimgemeenschap welkom zijn.

Een voorbeeld

H. is in het land waar ze vandaan komt zowel binnen haar familie, tijdens haar werk als op straat herhaaldelijk als vrouw bijzonder slecht behandeld. Toen ze hier in Nederland asiel kreeg, leek het aanvankelijk alsof ze alles kon vergeten. In werkelijkheid besefte ze toen pas hoezeer ze beschadigd was door alles wat ze had meegemaakt. Met hulp van een christelijke hulpverlener kwam ze na een lang traject tot herstel. Nu mag ze met steun van Evangelie & Moslims andere vrouwen helpen die ook traumatische ervaringen hebben gehad. Ze doet dat vanuit het christelijke geloof en helpt vrouwen ook deel te worden van een christelijke gemeente die hen kan ondersteunen.

Jaarlijkse Kosten

Personeelskosten € 14.000
Werkkosten € 5.000
Totale kosten € 19.000

 

Uw bijdrage overmaken

Onze bankgegevens staan onderaan deze pagina of hier.

Vermeld alstublieft bij uw overmaking 'Hulp voor vrouwen'.

NB: Graag ontvangen we ook een melding van u per email als u een (collecte)bedrag overmaakt. Bij lange namen geeft de bank namelijk onvoldoende gegevens door om te kunnen zien wie aan ons een gift overmaakt.

 


Over Evangelie & Moslims

Evangelie & Moslims is een interkerkelijke stichting. In het bestuur zitten GZB & IZB (vanuit de PKN), CGK, NGK en GKV. Evangelie & Moslims stimuleert en ondersteunt christenen om moslims in ons land in woorden en daden te laten zien wie Jezus Christus voor ons wil zijn als Redder en Heer. Evangelie & Moslims ondersteunt christenen met een moslimachtergrond om als deel van een christelijke gemeenschap Jezus te volgen en een goed getuigenis te geven naar anderen.

Meer over ons...

De informatie op deze pagina kunt u ook downloaden als pdf (A4-formaat).

Hulp aan vrouwen
  • Projectinformatie 2020 Hulp voor vrouwen met een moslimachtergrond
Scroll naar boven