Spring naar content

Mogelijkheden voor jongerenwerk

Mogelijkheden om hoop te bieden

Het belangrijkste in het werken met tieners en jongeren is dat je hart voor ze hebt. Wie interesse heeft in jongeren en het leuk vindt om te zien hoe ze zich ontwikkelen, vindt bijna vanzelf mogelijkheden om contact te maken. Een werkvorm, activiteit of programma kan daar vervolgens uit voortvloeien. Activiteiten helpen om relaties te bouwen. Relaties moeten langzaam groeien omdat vertrouwen moet groeien, en omdat er vaak een afstand overbrugd moet worden in leefwereld: verschillen in cultuur, godsdienst en sociale omstandigheden.

Werkvormen voor het bouwen van relaties met tieners en jongeren uit migrantenwijken of van azc’s zijn divers. Sport is vaak een ideale contactmaker, zeker bij jongens. Voor jongens én meiden is een tienerclub met afwisselende activiteiten een leuke manier om samen op te trekken. Speciaal voor tieners met andere culturele en andere geloofsachtergronden is het pakket Road 7 ontwikkeld. Deze programma’s zijn toegesneden op de manier van voelen, leven en geloven van bijvoorbeeld moslimtieners.

Om tieners en jongeren te helpen in hun dagelijks leven worden op veel plaatsen activiteiten aangeboden zoals huiswerkbegeleiding, kookclubs, persoonlijke coaching. Sommige jongerencentra zijn verschillende dagen van de week open om jongeren een tweede thuis te bieden.

Soms worden ontmoetingen georganiseerd van moslim- en christenjongeren, waardoor ze elkaar beter gaan begrijpen, vriendschappen bouwen en leren met elkaar te praten over hun eigen geloof.

Als je van start wilt gaan met dit soort activiteiten, hoe maak je dan een eerste begin? Hiernaast vind je een download die daarbij kan helpen. Voor meer ideeën en inspiratie, raadpleeg onze andere publicaties over werken met moslimjongeren of neem contact met ons op.

JLK Hfd kl
  • Van start gaan met moslimjongerenwerk
Scroll naar boven