Spring naar content

Dienstbaar voor migranten in Twente

Diaconale en pastorale activiteiten voor migranten in Almelo en omgeving.

Streefbedrag € 6.600,-

Projectinformatie

In Twente wonen al decennialang relatief veel migranten. De laatste jaren zijn daar veel vluchtelingen bij gekomen. De medewerkers van de stichting Evangelie & Moslims helpen de plaatselijke kerken om naar deze migranten en vluchtelingen om te zien.

Samen met de Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting in Almelo worden migranten uitgenodigd voor de koffieochtenden, vrouwenochtenden, open maaltijden en voor een tweewekelijkse samenkomst op zondagmiddag.

Sommige migranten vragen intensieve begeleiding vanwege problemen in hun gezinssituatie. Medewerkers van Evangelie & Moslims, die de taal en cultuur kennen, bezoeken hen en helpen hen om de juiste zorg en ondersteuning te krijgen die ze nodig hebben.

Migranten merken zo dat er door de kerk werkelijk naar hen wordt omgezien. Dat vormt een getuigenis over de betekenis van het christelijke geloof.

Een voorbeeld

Familie A. dreigde op straat te komen staan, terwijl een van hun zoons dringend specialistische hulp en begeleiding nodig had. De medewerkers van Evangelie & Moslims zorgden voor tijdelijke opvang en voor begeleiding van het gezin. Na maandenlang intensief overleg met allerlei instanties, kwam er eindelijk weer perspectief voor het gezin. Een plaats om te wonen en zorg en ondersteuning voor het gezin. De medewerker van Evangelie & Moslims speelde daarbij een cruciale rol. Niet alleen omdat deze medewerker hun taal sprak, hun cultuur kende en voor hen pleitte bij zorgverleners, maar ook omdat zij steeds weer samen met hen hun nood bij God bracht. Hoewel hun leven nog steeds niet gemakkelijk is, hebben ze rust gevonden in het geloof in Jezus Christus.

Jaarlijkse Kosten

Organisatie (vrouwen)bijeenkomsten € 3.000
Persoonlijke diaconale zorg € 3.600
 
Totale kosten € 6.600

Uw bijdrage overmaken

Onze bankgegevens staan onderaan deze pagina of hier.

Vermeld alstublieft bij uw overmaking 'Diaconale hulp aan vluchtelingen'.

NB: Graag ontvangen we ook een melding van u per email als u een (collecte)bedrag overmaakt. Bij lange namen geeft de bank namelijk onvoldoende gegevens door om te kunnen zien wie aan ons een gift overmaakt.


Over Evangelie & Moslims

Evangelie & Moslims is een interkerkelijke stichting. In het bestuur zitten GZB & IZB (vanuit de PKN), CGK, NGK en GKV. Evangelie & Moslims stimuleert en ondersteunt christenen om moslims in ons land in woorden en daden te laten zien wie Jezus Christus voor ons wil zijn als Redder en Heer. Evangelie & Moslims ondersteunt christenen met een moslimachtergrond om als deel van een christelijke gemeenschap Jezus te volgen en een goed getuigenis te geven naar anderen.

Meer over ons...

De informatie op deze pagina kunt u ook downloaden als pdf (A4-formaat).

Contactformulier

Gebruik dit om meer informatie te vragen.

Gerelateerd (externe link)

Dienstbaar voor migranten in Twente

Ons project doet mee met het diaconale programma van de GZB.

Scroll naar boven