Spring naar content

Missionair werk onder moslims

Uw bijdrage voor ons missionaire werk (waar meest nodig).

Evangelie & Moslims helpt kerkelijjke gemeenten bij missionair werk onder moslims door:

  • Programma's voor kinderwerk-, jongerenwerk en vrouwenwerk.
  • Hulp bij het opzetten van missionaire samenkomsten en pioniersplekken.
  • Inzet van onze evangelisten ter ondersteuning van kerken.
  • Websites waar moslims getuigenissen kunnen lezen en cursussen volgen over het christelijke geloof zoals www.isaruhallah.nl en een YouTube-kanaal.
  • Bijbels en bijbelstudiemateriaal in verschillende talen speciaal voor moslims.
  • Cursussen en coaching voor gemeenteleden om hen te helpen bij het doorgeven van het evangelie.

Doelstelling van ons werk is dat moslims Christus leren kennen als hun Redder en Heer en Hem gaan volgen.

Een korte algemene powerpoint presentatie over ons werk voor gebruik bij collectes e.d. vindt u op deze pagina

Uw bijdrage overmaken

Onze bankgegevens staan onderaan deze pagina of hier.

Vermeld alstublieft bij uw overmaking 'missionair werk onder moslims'.

NB: Graag ontvangen we ook een melding van u per email als u een (collecte)bedrag overmaakt. Bij lange namen geeft de bank namelijk onvoldoende gegevens door om te kunnen zien wie aan ons een gift overmaakt.


Over Evangelie & Moslims

Evangelie & Moslims is een interkerkelijke stichting die al ruim 40 jaar bestaat. In het bestuur zitten GZB & IZB (vanuit de PKN), CGK, NGK en GKV. Evangelie & Moslims stimuleert en ondersteunt christenen om moslims in ons land in woorden en daden te laten zien wie Jezus Christus voor ons wil zijn als Redder en Heer. Evangelie & Moslims ondersteunt christenen met een moslimachtergrond om als deel van een christelijke gemeenschap Jezus te volgen en een goed getuigenis te geven naar anderen.

Meer over ons...

Contactformulier

Gebruik dit om meer informatie te vragen.

Scroll naar boven