Spring naar content

Meer informatie over giften

Giften kunnen worden overgemaakt op IBAN: NL51INGB0003311070, t.n.v.  Evangelie en Moslims te Amersfoort. Voor betalingen vanuit het buitenland: BIC (SWIFT-code): INGBNL2A

Evangelie & Moslims is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beoogende Instelling ANBI en daarom zijn uw giften aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (fiscaal nummer/RSIN: 0046.25.912). Let u op de spelling van onze naam bij contact met de Belastingdienst. Bij de zoekfunctie moet u niet het &-teken gebruiken, maar in het zoekveld alleen invullen: Stichting Evangelie  Vervolgens kunt in in de lijst die u ziet ons vinden. Ons RSIN-nummer is 004625912, onze vestigingsplaats Amersfoort. Geeft u regelmatig en wilt u optimaal gebruik maken van belastingaftrek? Doe dan een periodieke schenking, dan kunt u meer geven voor hetzelfde geld.

Kerkelijke gemeenten vragen we jaarlijks voor ons werk te collecteren. Waarschijnlijk is er juist vanuit de diaconie ruimte voor een collecte of gift. Ons werk heeft namelijk volop diaconale kanten:

  • We organiseren weekenden en dagconferenties voor christenen van moslimachtergrond ter ondersteuning van hun vaak eenzame positie.
  • We geven pastorale zorg met speciale aandacht voor mensen die trauma’s hebben meegemaakt.
  • We begeleiden en ondersteunen plaatselijke kerkelijke gemeenten in hun diaconale en pastorale zorg voor migranten en azielzoekers.
  • We zijn betrokken bij tijdelijke (nood)opvang van bekeerlingen en helpen hen bij het volgen van christelijke vormingsprogramma’s.

Als u als gemeente, school of bedrijf ons wilt steunen en meer informatie van ons wil of mogelijkheden voor een concreet project, neem dan contact met ons op. Medewerkers van Evangelie & Moslims zijn van harte bereid om een presentatie te houden over het werk onder moslims en projecten toe te lichten.

Onze boekhouding en jaarrekening worden gecontroleerd door een Accountant. Wanneer u de goedgekeurde jaarrekening wilt inzien, sturen we u die graag toe. Een email met die vraag is voldoende.

Wie ons werk jaarlijks met een gift ondersteunt, krijgt tevens automatisch viermaal per jaar ons info-bulletin toegestuurd (tenzij u aangeeft daar geen prijs op te stellen).

Scroll naar boven