Spring naar content

Kom tot het gebed

Publicatiedatum: 1 maart 2022

‘Toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeenwaren bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het Woord van God met vrijmoedigheid.’ (Handelingen 4:31)

Maarten Luther schreef in 1530 in een voorwoord voor Het traktaat over de religie en gewoonten van de Turken: ‘Zelfs ware christenen, noch Christus zelf, noch de apostelen, noch de profeten, vertoonden zo’n religieuze ijver als de Turken laten zien.’

In het traktaat vertelt een zekere Georg von Muelbachhoe hij tijdens zijn gevangenschap onder de indruk kwam van de stipte gebeden en andere geloofsijver van de Turken. Luther werkt mee aan de uitgave van dit boekje, omdat hij het belangrijk vindt dat er een eerlijk beeld ontstaat over de islam van de Turken. Ook de ogenschijnlijk mooie en aantrekkelijke kanten van de islam moeten volgens hem eerlijk benoemd worden, want anders gaan christenen juist over naar de islam wanneer ze alleen maar negatieve dingen erover horen en vervolgens ontdekken dat moslims trouwer zijn in hun dagelijkse rituele gebeden en vromer leven. Luther stelt dat velen in de kerk zich in vergelijking met de Turken schandelijk en goddeloos gedragen en weinig Turken zullen aanspreken.

Luther spoort overigens niemand aan om moslim te worden. Hij benadrukt dat ook voor moslims die vol ijver bidden, het kruis van Christus de enige hoop is. Zijn conclusie is dat de kerk alleen met het evangelie van Christus, de Zoon van God die voor onze zonden stierf, het bolwerk van de islam zal kunnen overwinnen en niet door een wedstrijd in religieuze ijver. Levensheiliging is voor Luther wel belangrijk: werkelijk leven in vertrouwen op Christus, want alleen zo kunnen we bij God komen. En bij dat leven uit geloof hoort ook het persoonlijke gebed tot God als Vader.

Rond 2 april begint de islamitische vastenmaand Ramadan. Het is al jaren de gewoonte dat christenen in deze periode voor moslims bidden in het verlangen dat zij Christus leren kennen. Ook dit jaar hebben we daar een gebedskalender voor gemaakt. Bidden is als het goed is meer dan alleen maar verlangens bekend maken bij God. In het gebed gaat het er ook om dat we zoeken en luisteren naar Gods wil en uitspreken dat we Hem willen volgen en dienen. Laten we tijdens de komende Ramadan niet alleen bidden dat God zelf tot moslims spreekt, maar Hem ook vragen dat Hij ons laat zien wanneer en waar wij met moslims over Hem kunnen spreken.

Voor mensen die van elders komen, valt op dat wij als Nederlanders veel vergaderen. Ook in het missionaire werk gaat er vaak veel tijd op aan vergaderen en plannen schrijven. In sommige kerkelijke kringen wordt bidden aangeduid met ‘beginnen’ en ‘eindigen’. Kennelijk hoort het niet bij het eigenlijke doel waarvoor we bij elkaar komen. In het boek Handelingen gebeurt er echter nogal eens juist wat tijdens het bidden en vasten. In veel kerken is er na ruim zestig jaar moslims in ons land wel enige verlegenheid wat we in deze tijd van secularisatie voor hen zouden kunnen betekenen. Dat is begrijpelijk en ook wij hebben geen succesformules voor kerken op de plank liggen. Maar waar we veel van verwachten, is wanneer kerken gericht en frequent bidden voor de ontmoeting met moslims.

Cees Rentier
directeur

Foto Cees Rentier feb 2022 (OR 146)
Scroll naar boven