Spring naar content

Kerst: De komst van de Vredevorst van het kalifaat

Publicatiedatum: 1 november 2012

Schroom niet om je buren of collaga’s uit te nodigen tijdens de kerstdagen. Niet alleen omdat de geschiedenis van de geboorte van Jezus voor moslims vertrouwd is. Jezus’ komst heeft ook veel te zeggen voor een wereld waarin sommige moslims een kalifaat proberen op te richten. De evangeliën benadrukken dat Jezus komt als de beloofde Koning. Adam en David stelden teleur als kalief (= rentmeester) om Gods wil gestalte te geven in de wereld. Het kalifaat van Jezus komt in de gestalte van een dienstknecht onder ons. Toch geeft alleen Hij echte hoop.

In de Koran wordt Adam een kalief genoemd. Letterlijk betekent dat de plaatsvervanger of rentmeester van God. Dat is ontleent aan het boek Genesis uit de Bijbel, waar we lezen dat Adam als rentmeester wordt aangesteld over de tuin die God hem toevertrouwde. Adam schoot te kort en zocht zijn eigen begeerte in plaats van Gods eer. Adam moest de tuin verlaten. God gaf het volk Israël een ‘tuin’ om in te wonen en om er met God te wandelen als getuigenis voor alle volken. David moest als koning daar leiding aan geven. Maar ook David schoot tekort als kalief. Zijn koninkrijk verviel door ongehoorzaamheid aan God. De proferten kondigden de komst aan van een Messias een koning die op bijzondere manier het kalifaat van God zou herstellen. Jezus kwam als dienstknecht. Toch is Hij de werkelijke koning. Zijn kalifaat is gebaseerd op recht en gerechtigheid en kent geen einde. Dat is het goede nieuws in een wereld waarin we vandaag opnieuw zien hoe het vreselijk uit de hand loopt wanneer mensen met geweld een kalifaat willen vestigen. In de rechterkolom vindt u een pdf met suggesties voor preken rond kerst en kalifaat.

We lezen in de Koran over Maria die als maagd door de bemiddeling van de Geest van God het kind Jezus ontvangt. Jezus krijgt een bijzondere plaats in de Koran en wordt zelfs een woord van God genoemd en behalve over de maagdelijke geboorte, wordt er geschreven over de wonderen die Hij doet. Mohammed heeft van christenen over Jezus gehoord en misschien is soera 97 geïnspireerd door een Arabisch kerstlied dat Mohammed hoorde. Daar houdt echter de overeenkomst van de Koran met de Bijbel op. De bewuste soera wordt door moslims namelijk toegepast op de ‘neerdaling van de Koran’ in plaats van de komst van Jezus. De Koran haast zich om te benadrukken dat Jezus niet meer is dan mens. Hij staat in de schaduw van Mohammed die succesvoller zou zijn geweest in zijn rol als boodschapper van God. De kruisiging wordt door moslims ontkend; het zou te schandelijk zijn voor God. Hoe kan een verheven God zoiets doen, en: kunnen wij dan werkelijk geen goede daden doen die God behagen..?

Wie de jelaba’s, baarden en de strijd tussen de islam en het Westen even vergeet en luistert naar wat moslims over de verhouding van God en mens zeggen, realiseert zich hoe bekend deze moeite met Jezus klinkt. Steeds weer doken er vergelijkbare gedachten op in de geschiedenis van de kerk. Het aanstootgevende van Jezus wordt weggehaald. Jezus wordt dan een voorbeeldig mens, aan wie wij ons proberen op te trekken. Geen God die neerdaalde en onze zwakheid droeg.

Maar in onze pogingen om God te behagen schieten we tekort. We zijn slaven van het kwaad en de schaduw van de dood ligt over ons leven. Wij kunnen zelf niet bij God komen, evenmin als we bij het licht kunnen komen door zelf naar de zon te gaan. We zouden verbranden. De zon komt naar ons. Z’n stralen schijnen in onze duisternis en verlichten en verwarmen ons leven. Zo kwam Jezus uit de hemel naar ons toe (Johannes 1). Licht van God in de duisternis van ons leven. Levend Woord van God.

Jezus zei dat Hij de waarheid over ons leven aan het licht brengt, ons bevrijdt (Johannes 8:32). Juist omdat Jezus neerdaalde en onze zonde en schande wegnam, mogen we zeker weten dat God er later niet op terug komt. We mogen Hem daarom zonder angst dienen (Lukas 1:73). Dat is het bevrijdende nieuws van kerstfeest, voor ieder mens, ook voor moslims!

Nodigt u hen uit? Bij u thuis, of in een kerstviering? Vertel wat de komst van Jezus persoonlijk voor u betekent en geef hen een Bijbelgedeelte mee, waarin ze de geboorte van Jezus kunnen nalezen of beluisteren.

Kerst: De komst van de Vredevorst van het kalifaat
Scroll naar boven