Spring naar content

Inspiratiedag 2024

Voor ieder die verbonden is met de missie van Evangelie & Moslims of zich daarop willen oriënteren.

Thema: De prijs van bekering

Moslims die christen worden betalen vaak een hoge prijs. Ze raken in veel gevallen familie en vrienden kwijt en krijgen te maken met verachting en bedreigingen. Kunnen wij naast hen staan en vertrouwen we erop dat God hen veel meer teruggeeft dan alles wat ze verloren? Op deze dag vertellen verschillende moslims die christen werden hun verhaal en ontdekken we hoe Nederlandse christenen naast hen kunnen staan om samen Jezus te volgen.

Op onze inspiratiedag heten we iedereen van harte welkom die op een of andere manier verbonden is met de missie van Evangelie & Moslims om het evangelie uit te dragen in de ontmoeting met moslims, of dat overweegt.

Het programma is niet alleen voor hen die al jaren heel actief zijn in missionaire projecten, maar zeker ook voor gemeenteleden van een 'doorsnee-gemeente' die willen ontdekken hoe ze getuige van Christus kunnen zijn.

Welkom op het mooie landgoed in Voorthuizen. Er is een crèche voor kinderen t/m 3 jaar.

Aanmelding

Aanmelding vooraf is noodzakelijk i.v.m. de catering en het aantal beschikbare plaatsen. Toegang is gratis. Er wordt een collecte gehouden voor de onkosten en voor het werk van Evangelie & Moslims.

Er is volop parkeergelegenheid op ons terrein. De bus vertrekt om 10.35 uur van NS-station Barneveld-Noord (richting Harderwijk) en stopt om 10.45 uur voor onze deur.

Klik hier om je aan te melden en meer reisgegevens te zien.

Programma

10.30 uur: Ontvangst met koffie en thee.
11.00 uur: Opening met samenzang, meditatie en Koerdische liederen.
11.40 uur: Drie bijzondere getuigenissen over wat het kost om alles achter je te laten en Christus te volgen én wat je dan terug ontvangt.
12.40 uur: Oosterse lunch.
14.00 uur: Workshops:
- Workshop 1: De prijs voor moslimvluchtelingen die Jezus leren kennen.
- Workshop 2: De prijs voor de kerk die nieuwkomers welkom heet.
15.15 uur: Samenvatting & afsluiting met liederen en gebed.
16.00 uur: Tijd voor ontmoeting.

Workshop 1: De prijs voor moslimvluchtelingen die Jezus leren kennen.

Wanneer moslimvluchtelingen tot geloof in Jezus komen, spelen er vaak ook vragen over de verblijfsvergunning. Terugkeer naar geboorteland kan extra gevaarlijk worden na bekering. Werk je er aan mee dat de doop wordt ingebracht als asielmotief? Vaak ontstaan er spanningen met de familie die wellicht nog elders woont en soms dreigt er echtscheiding of het kwijtraken van kinderen. Hoe begeleiden we mensen daarbij? In deze workshop gaan we in gesprek met Haithm al-Salahi over de begeleiding van vluchtelingen.

Workshop 2: De prijs voor de kerk die nieuwkomers welkom heet.

Moslims die tot geloof komen en mee gaan leven met een christelijke gemeente, kunnen een grote zegen zijn voor de kerk. Een bemoedigend teken van Gods werk, een verrijking van de geloofsbeleving en een impuls voor het gemeentewerk. Maar vaak zijn deze zegeningen er vooral als de kerk een extra mijl wil gaan in het opvangen en begeleiden van mensen en dat kan heel veel van ons vragen. In deze workshop gaan we in gesprek met Ruth Kops en Samer Younan over wat het betekent om bekeerlingen op te vangen en te begeleiden.

Voor promotie:

Inspiratiedag 2024 - voor promotie

Cursussen & Publicaties

Cursussen, toerusting en publicaties Ontdekken wat moslims beweegt en wat God van ons vraagt. Meer over…

Missionair werk

Ondersteuning voor plaatselijk missionair werk Eropuit gaan om moslims te ontmoeten. Individueel en als kerk. Meer over…

Bijbels & Samenkomsten

Bijbels, christelijke lectuur en samenkomsten Het woord van God voor iedereen in de taal van je hart. Meer over… Arabisch Samenkomsten, informatie en Bijbels, boeken en CD’s etc Farsi (Iran)…

Scroll naar boven