Spring naar content

In memoriam ds A. Schipper

Publicatiedatum: 21 september 2022

Op 11 september j.l. overleed op 85-jarige leeftijd ds. Anton Schipper. Ds. Schipper was van vanaf de oprichting van onze stichting in 1978 tot eind 1991 voorzitter van het bestuur van Evangelie & Moslims. Wij kijken daar met veel dankbaarheid op terug. Zijn hartelijkheid en meeleven met de medewerkers en zijn verbindende houding in het bestuur en naar de kerken, waren van grote betekenis voor ons werk. Bij het begin waren het de Morgenlandzending, de CGK, de GZB en de IZB die onder zijn leiding samen het bestuur vormden van Evangelie & Moslims en eensgezind samenwerkten. In het laatste jaar van zijn voorzitterschap kwam daar de NGK bij, later zou ook de GKV toetreden. Op een eerste vergadering van de commissie in 1976 die tot de oprichting van Evangelie & Moslims leidde, werd zijn naam meteen genoemd. Ds. Schipper was daarvoor namelijk, uitgezonden door de GZB, studenten-predikant geweest in Makassar en had in Indonesië ervaring opgedaan in de omgang met moslims. Bij zijn vertrek 1991 merkte hij dankbaar op dat de visie van Evangelie & Moslims door de jaren niet veranderd was: kerken motiveren en helpen om betrokken te zijn op moslims als mensen, in het verlangen dat zij het evangelie leren kennen. Een open houding naar moslims, maar wel in die open houding de naam van Jezus Christus als de enige naam tot behoud centraal stellen in het verlangen dat moslims tot christelijk geloof zouden komen. Ds. Schipper was tot het laatst toe betrokken bij ons werk en had een bijdrage tijdens onze jubileumconferentie in 2018. Hij was blij over de vele moslims die de laatste jaren tot geloof kwamen, maar maakte zich ook zorgen over verharding in de kerken in hun houding naar moslimmedelanders en zag daarin de blijvende noodzaak van ons werk. Ds. Schipper was predikant binnen de Protestantse kerk.

Cees Rentier

Predikant-directeur

ds. A. Schipper
Scroll naar boven