Spring naar content

Hoe vasten moslims en christenen?

Hoe moslims vasten
Eén van de vijf plichten van moslims is het vasten tijdens de dertig dagen van de maand Ramadan. Dit vasten heet saum (Arab.) of oruç (Turks).
De regel is dat moslims van zonsopgang tot zonsondergang:
• niets eten,
• niets drinken,
• niet roken,
• geen geslachtsgemeenschap hebben.

‘s Morgens nog voordat het licht wordt eten ze het soehoor-ontbijt.
‘s Avonds na het avondgebed verbreken ze het vasten met:
-enkele dadels en koffie (in de Arabische wereld)
-of wat olijven en thee (in Turkije)
-of traditionele Harira-soep (in Noord-Afrika)
Daarna is er een iftaar-maaltijd. Dat is een overvloedige maaltijd met vrienden en/of buren.
Na de maaltijd zijn er vaak bijeenkomsten in de moskee met rituele gebeden, koranrecitaties en vaak lezingen over de islam. Daarbij worden regelmatig ook niet-moslims uitgenodigd.

Moslims noemen verschillende redenen om te vasten:
1. Vasten is een plicht. Als je het doet, rekent God het als goede daad.
2. Vasten reinigt je lichaam en helpt je om gezonder te gaan leven (stoppen met roken).
3. Vasten is een vorm van ascese (zelfbeheersing/vroomheid)

Vasten in de Bijbel
Oude Testament

1. Belangrijkste verplichte vastendag = Grote Verzoendag.
2. In allerlei situaties van nood.
3. Altijd samen met gebed en vaak met bijbehorende offers.
4. Duurt meestal maar 1 dag.
5. Individuele mensen vasten soms langer (Mozes en Elia 40 dagen)
6. Vasten zonder geestelijke omkeer is waardeloos (Jesaja 58).

Nieuwe Testament
1. Jezus vastte zelf 40 dagen bij verzoeking door satan (Mattheüs 4:2).
2. Jezus verplicht niemand om te vasten.
3. Jezus gaat er gewoon vanuit dat wie bidt, af en toe ook vast.
4. Vast niet voor anderen, maar om klein te worden voor God (Mattheüs 6:16vv en Lukas 18:9vv).
5. Bidden en vasten heeft ook te maken met:
– weerstaan van het werk van de satan (Mattheüs 17:21)
– volharden bij verdrukking totdat Jezus terugkomt (Mattheüs 9:14-17).
6. Eerste christengemeenten vastten als ze Gods leiding zochten (bijvoorbeeld Handelingen 13:3 en 14:23)

Het verschil

In de islam en veel godsdiensten gaat het bij vasten om een religieuze plicht waarvoor men beloning verwacht.  Vaak wordt ook zelfbeheersing als doel genoemd.

In de Bijbel gaat het vooral om het stil worden voor God, Gods nabijheid zoeken. Het is vrijwillig en naar aanleiding van concrete situaties in het leven. Je verdient geen vergeving of aandacht ermee, maar je pleit op Gods genade die Hij al aangeboden heeft in Jezus.

 

Scroll naar boven