Spring naar content

Het kerstfeest brengt ons bijeen

Publicatiedatum: 29 november 2017

Herhaaldelijk wordt de christelijke traditie misbruikt door allerlei groeperingen om zich te verzetten tegen uitingen van de islam en de komst van moslims. Dieptepunt was het plaatsen van een met varkensbloed besmeurd kruis op de bouwlocatie voor een moskee. De dader was gekleed als priester. Jezus verdeelt en verontreinigt ons echter niet, maar brengt ons bijeen en maakt ons rein. Laten we als kerk deze kerstdagen juist mensen van alle achtergronden uitnodigen om Hem te aanbidden en Hem te volgen.

In verschillende landen in het Midden Oosten is het de gewoonte dat christenen en moslims hun buren uitnodigen bij de feestdagen. Als u migranten uit die regio met de kerstdagen bij u uitnodigt zal dat vaak gewaardeerd worden! Met het aanbieden van iets dat u bijvoorbeeld zelf vers hebt gebakken kunt u bij hen aanbellen en uitnodigen voor een maaltijd omdat u het Kerstfeest viert.

Misschien heeft u geen migranten bij in uw straat, maar ontmoet u wel ouders met die achtergrond bij de school van uw kinderen of heeft u moslimcollega’s. Ook dan kunt u hen gerust uitnodigen voor een kerstviering bij u thuis of in de kerk.

Vertellen over Jezus is normaal

Het spreekt vanzelf dat je rekening houdt met moslims als ze bij je thuis komen en dat je hen dus geen varkensvlees of alcohol aanbiedt. Hetzelfde geldt voor een kerstmaaltijd in de kerk. Moslims verwachten echter niet dat u iets achterhoudt van het christelijke geloof. Integendeel, het is voor hen vanzelfsprekend dat christenen tijdens de kerstdagen met bewondering en dankbaarheid over de komst van Jezus spreken. Bij de downloads op deze pagina vind u een bijbelgedeelte en wat liederen in het Arabisch. Zorg dat je Bijbels of Nieuwe Testamenten beschikbaar hebt als mensen daarvoor belangstelling hebben.

Jezus in de Koran

We lezen in de Koran over wel over de maagdelijke geboort van Jezus (Isa). Maria ontvangt als maagd door de bemiddeling van de Geest van God het kind Jezus. Jezus krijgt een bijzondere plaats in de Koran en wordt zelfs een ‘woord van God’ (Kalimat Allah) genoemd. Behalve over de maagdelijke geboorte, meldt de Koran dat Jezus wonderen deed. Mohammed heeft van christenen over Jezus gehoord en misschien is soera 97 geïnspireerd door een Arabisch kerstlied dat Mohammed hoorde. Daar houdt echter de overeenkomst van de Koran met de Bijbel op. De bewuste soera wordt door moslims namelijk toegepast op de ‘neerdaling van de Koran’ in plaats van de komst van Jezus. De Koran haast zich om te benadrukken dat Jezus niet meer is dan mens. Hij is in de islam slechts een profeet die in de schaduw van Mohammed staat. De kruisiging wordt door moslims ontkend; het zou te schandelijk zijn voor God. Over Jezus onderwijs en de betekenis van zijn naam als de beloofde Redder, lezen we niets. Dat mogen we moslims vertellen deze dagen.

Materiaal om te gebruiken rond Kerst

Op onze themapagina Kerst vindt u veel ideeën en materiaal. zoals gratis downloads van het Kerstevangelie en een powerpoint met een Arabisch Kerstlied.. Ook vindt u er een selectie van producten uit onze webshop: Kerstkaarten, Bijbels en Bijbelgedeelten, liederen, audio en video in diverse talen.

Nederland Apeldoorn vluchtelingen uit Syrie op bezoek bij de familie Peter van Essen samen koken 1-10-2015 foto: Jaco Klamer
Scroll naar boven