Spring naar content

Gods onvoorwaardelijke liefde eyeopener voor bezoekers Turkse samenkomst

Publicatiedatum: 23 juni 2016

Zaterdag 11 juni bezochten zo’n 25 Turkse christenen een Turkstalige kerkdienst in Deventer, georganiseerd door Evangelie & Moslims. Enkele Turkse bezoekers kwamen voor het eerst. Sommigen zijn onlangs tot geloof gekomen, anderen zijn zoekend of nieuwsgierig.

Ik raakte nieuwsgierig’ aldus de Turkse bezoeker. ‘Waarom komen Turken bij elkaar om te praten over het christelijk geloof?‘. Hij las een krantenartikel over de bijeenkomst voor Turkse christenen en besloot eens te komen kijken.

De bijeenkomst wordt geopend met een gesprek over de betekenis van liefde. Veel mensen kennen de liefde niet waarmee God ons liefheeft. Van kleins af leren ze dat liefde dienen is, geen affectie, geen woorden, maar dingen doen als schoonmaken en koken. Soms denken ze dat je Gods liefde moet verdienen door allerlei dingen te doen voor God. In de Bijbel lezen we: ‘Nog voordat je iets voor God hebt gedaan, heeft God jou al lief.’ Voor sommige aanwezigen is dit een eyo-opener. Een Turkse bezoeker herinnert zich opeens dat hij ooit in Turkije 1 Korinthe 13 heeft gelezen. Samen wordt het hoofdstuk over de liefde gelezen en iedereen is onder de indruk.

John Cornelius, die 18 jaar in Turkije heeft gewoond, laat vanuit de Bijbel zien wat de betekenis van aanbidding is. Hoe kunnen we Gods naam groot maken in de dingen die we iedere dag doen? Vanuit de Psalmen van David en geeft hij concrete voorbeelden. Als we leven vanuit Gods liefde en genade, is dat als het goed is te zien in alles wat we doen.

Evangelie & Moslims organiseert meerdere keren per jaar in verschillende regio’s bijeenkomsten waar Turkstalige medelanders worden uitgenodigd. Dit biedt hen de gelegenheid om de boodschap van de Bijbel in de taal van hun hart te leren kennen en liederen en gebeden. onderwijs te ontvangen en liederen te zingen in de eigen taal. elkaar te kunnen ontmoeten,

Wilt u dit werk steunen? Maak dan een gift over op NL51 INGB 0003 3110 70 t.n.v. Turkstalige bijeenkomsten.

CAwdEAwUUkNCX0Einline0248625dead50fdb13c7d5f293503e67f
Scroll naar boven