Spring naar content

Geen vredige Kerstdagen of toch wel?

Publicatiedatum: 20 december 2016

Heeft de bloedige aanslag op de kerstmarkt in Berlijn de vrede van Kerst verstoord? Of is het werk van de Vredevorst die geboren werd in Bethlehem te sterk om te smoren in bloed? Als het werk van Christus zelfs met zijn kruisdood niet eindigde, maar juist doorging, is er voor kerken geen enkele reden zich in te houden deze kerstdagen. We mogen het evangelie naar iedereen uitdragen en ook asielzoekers van harte uitnodigen kennis te maken met degene over wie Kerst gaat: Jezus Christus.

Over de motieven van de dader weten we nog vrijwel niets. Een heel specifieke daad tegenover het christelijk geloof is niet zo waarschijnlijk. Hooguit vanuit een heel algemene associatie dat men het christendom nog steeds ziet als de godsdienst van het Westen. Waarschijnlijker is het dat er een doel is gezocht met makkelijke slachtoffers en maximale impact en aandacht. Veiligheidsdiensten waarschuwden er al langer voor. Rond Kerst zouden islamitische terroristen weleens aanslagen kunnen plegen. Concreet werden kerstmarkten in Duitsland als een mogelijk doelwit genoemd. Vorig jaar al werd gewaarschuwd dat er met de asielzoekersstroom mensen konden meekomen die aanslagen wilden plegen. Veiligheidsdiensten blijken effectief, maar kunnen niet voorkomen dat het geweld in het Midden Oosten ook op kleine schaal uitwaaiert over Europa.

Wat doet opnieuw een aanslag met ons? Het lijkt alsof de impact kleiner wordt naarmate de aanslagen vaker voorkomen. Ook het vreselijke geweld in het Midden Oosten blijft minder lang op de voorpagina. Ondertussen kalft het onderlinge vertrouwen tussen mensen verder af. Liefde voor je naaste als voor jezelf, zelfs al zijn het je vijanden, zoals Jezus heeft geleerd is nooit vanzelfsprekend geweest. Vandaag nog minder dan enkele decennia geleden. Je naaste kan je vijand zijn. Jezus werd verraden door iemand die zo vaak met Hem gegeten had. Weerzinwekkend noemde Merkel het dat mogelijk iemand een aanslag pleegde in de stad waar hij als asielzoeker werd opgevangen. Jezus reikte tot het laatste toe het brood aan Judas. Zo kunnen we als kerk ook nooit ophouden het brood van het evangelie in woord en daad uit te delen. Ook niet naar migranten en asielzoekers, zelfs al zouden het onze vijanden zijn. Zeker niet met Kerst.

Cees Rentier, directeur

dinsdag 20 december

Geen vredige Kerstdagen of toch wel?
Scroll naar boven