Spring naar content

Eerste certificaten Filippus-opleiding uitgereikt

Publicatiedatum: 28 september 2020

Op zaterdag 12 september j.l. werden de certificaten uitgereikt aan tien studenten van de Filippus-opleiding die het eerste studiejaar 2019-2020 met goed gevolg hadden afgerond.

De tien mannen en vrouwen hebben zich met grote inzet een jaar lang aan studie en stage toegewijd om als evangelist de brug te slaan van de kerk naar de moslimgemeenschap.  Hun etnische achtergrond is divers: Arabisch, Iraans, Marokkaans en Turks. Sommigen zijn reeds werkzaam in de kerk in missionaire projecten waar hun culturele en religieuze achtergrond van groot belang is. Anderen zijn beschikbaar om ingezet te worden. Ds. Cees Rentier, directeur van Evangelie & Moslims gaf hen de zegen van God mee en benadrukte dat zij nu nog meer dan voorheen, samen met anderen, mede verantwoording dragen voor de toekomst van de kerk in Nederland. Drie studenten zullen op een later moment hun studiejaar afronden.

Inmiddels is een tweede jaar gestart met 18 studenten met Afghaanse, Arabische, Iraanse en Turkse achtergrond. Kerken die evangelisten willen aanstellen, kunnen contact opnemen met Evangelie & Moslims.

Meehelpen

Voor de cursisten en docenten van deze bijzondere evangelistenschool vragen wij uw gebed. Ook aanvullende financiële steun is nog nodig. Kijk voor alle informatie over de Filippus-opleiding op de speciale Filippus-pagina

FIlippus certificaten uitreiking sep 2020
Scroll naar boven