Spring naar content

Eenheid door lofprijzing

Publicatiedatum: 1 december 2021

Christus werd niet in Jeruzalem geboren en werd ook buiten de poorten ervan aan het kruis gehangen. Toch lezen we in de evangeliën dat Hij van jongsaf op de tempel gericht was. Daar in de tempel sprak Hij met het volk over de bedoeling van God met die plaats: Een huis van gebed voor alle volken (Markus 11:17). En bij het gebed moet je dan niet alleen denken aan het vragen om Gods vergeving en zegen, maar ook aan dankzegging en lofprijzing.

De afgelopen maanden viel me bij het lezen van de Bijbel opnieuw op hoe de lofprijzing, het grootmaken van God, als een rode draad door de Bijbel loopt. Steeds gaat het er daarbij om dat God de eer krijgt van álle volken en vanuit álle talen, omdat héél deze wereld Hem toebehoort. Dat lees je in Jesaja, in de evangeliën, in Handelingen en in het boek Openbaring. Als de apostelen in Jeruzalem horen hoe het evangelie in Caesarea voet aan de grond krijgt onder heidenen, moeten ze daar wel even aan wennen, maar al heel snel slaan hun reserves om in lofprijzing (Handelingen 11:18).

Lofprijzing van God en missionair werk hebben alles met elkaar te maken. Waar de lofprijzing en aanbidding van Christus nog ontbreekt, zijn wij geroepen om de naam van Jezus bekend te maken. Moslims weten dat Maria als maagd een kind kreeg, maar ze hebben Hem niet leren aanbidden als Redder en Heer. Daarom zijn wij geroepen met onze woorden en daden eraan bij te dragen dat ze Hem als zodanig gaan aanbidden.

In tal van kerken gaat op dit moment veel aandacht en energie naar de vraag hoe we het samen volhouden. Niet alleen vanwege de verdeeldheid rondom corona, maar ook omdat veel gemeenteleden op zoek zijn naar nieuwe manieren om gemeente te zijn in de snel veranderende samenleving. Gemeenteleden die decennialang lid waren van dezelfde kerk, verlaten die op zoek naar een nieuw thuis. 

Ook anderen zoeken een geestelijk huis. Moslims die tot geloof in Christus komen. We kunnen de verantwoordelijkheid voor hen niet uitbesteden aan een beperkt aantal pioniersplaatsen en interculturele kerken. Veel nieuwe gelovigen, en vooral ook de tieners en jongeren van hen, zoeken aansluiting en samenwerking met bestaande kerken. Ze willen samen met ons Christus volgen. Als team van Evangelie & Moslims willen we er graag aan bijdragen dat deze twee groepen zoekers elkaar vinden en een eenheid vormen. Een eenheid als een huis van lofprijzing. Want juist door te zien hoe God werkt in het leven van mensen die uit een geheel andere traditie komen, kunnen we de grootheid van God bewonderen. En als we samen God grootmaken, komen we als kerk en persoonlijk tot onze bestemming.

Cees Rentier
directeur

Cees-Rentier-2021-5
Scroll naar boven