Spring naar content

Diaconale en pastorale hulp voor bekeerlingen

Hulp aan plaatselijke kerken/christelijke gemeenten om diaconale en pastorale hulp te bieden aan nieuwe christenen met moslimachtergrond.

Streefbedrag € 28.000,-

Projectinformatie

Steeds meer migranten vinden de weg naar de christelijke gemeente. Dat is ook de bedoeling, want de kerk is er voor iedereen. Relatief veel migranten hebben zorgen en problemen in hun leven. Als ze uit de moslimgemeenschap komen, steunt die hen meestal niet meer als ze de weg van Jezus willen gaan. Dan komt het erop aan of de kerk een nieuwe familie voor hen wil zijn en hen helpt op een nieuwe weg.

Financiële problemen vanwege werkeloosheid, schulden of illegaliteit zijn snel zichtbaar. Daar achter spelen vaak andere dingen zoals verstoorde familieverhoudingen, mislukte integratie of traumatische ervaringen.

Medewerkers van Evangelie & Moslims kennen de taal en de cultuur van deze migranten. Ze zoeken hen op en proberen samen met hen en de kerkelijke gemeente problemen aan te pakken, belemmeringen te doorbreken en weer perspectief te vinden.

De medewerkers van Evangelie & Moslims helpen gemeenteleden en migranten elkaar beter te begrijpen. Hiermee komen deze migranten uit hun isolement en kan hun leven weer zin en inhoud krijgen. Aan concrete diaconale en pastorale noden kan zo vanuit de plaatselijke kerkelijke gemeente worden gewerkt. Migranten ontdekken zo heel concreet de waarde van het leven in navolging van Jezus.

Twee voorbeelden

G. heeft in haar leven met geweld in de familie te maken gehad. Haar keuze om Jezus te volgen betekende een volledige breuk in de toch al slechte verhouding met de familie. Een medewerker van Evangelie & Moslims zocht haar op en wist haar in verbinding te brengen met een christelijke gemeente. Dankzij de jarenlange ervaring en de kennis van de Turkse taal en cultuur kon de medewerker van Evangelie & Moslims haar pastoraal begeleiden. Nu bouwt ze samen met haar gemeente haar leven weer op.

J. is na jaren van geregeld werk enkele jaren geleden werkeloos geworden. Omdat hij nu Jezus volgt, ondersteunt zijn oude netwerk van familie en vrienden hem niet meer, maar maakt die zijn leven in veel opzichten juist moeilijker en zijn problemen groter. De medewerkers van Evangelie & Moslims helpen hem over de kloof van taal- en cultuurverschillen heen om samen met zijn gezin beter te integreren in een plaatselijke christelijke gemeente. Ze helpen hem om te begrijpen hoe deze christelijke gemeente hem en zijn jonge gezin kan helpen. Omgekeerd helpen de medewerkers van Evangelie & Moslims de diakenen van deze gemeente om de problematiek van J. goed te begrijpen en effectief met hem te communiceren. Hierdoor krijgt het gezin van J. weer hoop om een nieuw leven op te bouwen en zelf ook iets te kunnen bijdragen in de samenleving.

Jaarlijkse Kosten

 

Personeelskosten € 25.500
Werkkosten € 2.500
   
Totale kosten € 28.000

Uw bijdrage overmaken

Onze bankgegevens staan onderaan deze pagina of hier.

Vermeld alstublieft bij uw overmaking ‘Hulp voor migranten’

NB: Graag ontvangen we ook een melding van u per email als u een (collecte)bedrag overmaakt. Bij lange namen geeft de bank namelijk onvoldoende gegevens door om te kunnen zien wie aan ons een gift overmaakt.


Over Evangelie & Moslims

Evangelie & Moslims is een interkerkelijke stichting. In het bestuur zitten GZB & IZB (vanuit de PKN), CGK, NGK en GKV. Evangelie & Moslims stimuleert en ondersteunt christenen om moslims in ons land in woorden en daden te laten zien wie Jezus Christus voor ons wil zijn als Redder en Heer. Evangelie & Moslims ondersteunt christenen met een moslimachtergrond om als deel van een christelijke gemeenschap Jezus te volgen en een goed getuigenis te geven naar anderen.

Meer over ons…

De informatie op deze pagina kunt u ook downloaden als pdf (A4-formaat).

 

Scroll naar boven