Spring naar content

De liefde laat niemand vrij

Publicatiedatum: 2 september 2021

Dit artikel verscheen in ons kwartaalblad Oriëntatie (nr 144, september 2021).

Boekbespreking.

In zijn boek De liefde laat niemand vrij. Een zoektocht naar waarheid en recht bij atheïsten, moslims en christenen gaat Gerard Vrooland het gesprek aan met atheïsten en moslims over de vrije wil. Tal van atheïsten stellen dat mensen het product zijn van toevallige chemische processen, waarop zij slechts schijnbaar invloed hebben. Moslims geloven dat zij in vrijheid in staat zijn het goede te doen en beoordeeld worden op hun morele keuzes, maar tegelijk dat Allah alles in het leven heeft voorbeschikt.

Dat lijkt een tegenstelling en Vrooland laat zien dat de islamitische theologie hier niet goed uit komt. Volgens Vrooland gaat het in het christelijke geloof niet om een vrije wil, maar om een wil die door het werk van Christus gevoed wordt door diens verkiezende liefde. De mens is een gevangene van satan door de zondeval en geeft dat kwaad in zijn DNA door. Uit die slavernij moet hij verlost worden door Christus. De paradijselijke tuin van Adam en Eva ziet Vrooland als een kortstondig voorspel van de oerknal van de nieuwe schepping in een beperkt deel van de kosmos. De menswording van Gods Zoon in de schoot van Maria noemt hij de grote doorbraak die door de Geest mensen vernieuwt.

Gerard Vrooland was predikant van de NGK, daarna zette hij zich als voorganger in voor de KOPS-gemeenschap in Pand33 te Sliedrecht. Dit boek ontstond vanuit discussieavonden met moslims en atheïsten. Vrooland brengt allerlei uiteenlopende discussies over het ontstaan van de kosmos, de aard van het kwaad en de vrijheid van de mens bij elkaar. Het gaat om actuele en relevante vraagstukken, maar het vraagt de nodige concentratie van de lezer om de schrijver te kunnen volgen.

De liefde laat niemand vrij. Een zoektocht naar waarheid en recht bij atheïsten, moslims en christenen. Gerard Vrooland. Maart 2021. 357 pag.

Boekcover De liefde laat niemand vrij
Scroll naar boven