Spring naar content

Jongerenwerk

Toerustingsmaterialen van Evangelie & Moslims voor Jeugdwerk / catechese / onderwijs

Toerusting voor christenjongeren over het omgaan met de islam

Jongeren uit de christelijke gemeenten hebben vaker en intensiever met moslims te maken dan ouderen. Daarom is het erg belangrijk dat kerken hierop inspelen! Jongeren die christelijk worden opgevoed, worden al snel gedwongen hun geloof te vergelijken met de islam. Naast grote verschillen zijn veel begrippen en namen hetzelfde en ook in ethisch opzicht maken moslims en christenen soms dezelfde keuzes. Jongeren zullen in deze verwarrende werkelijkheid hun weg moeten vinden.

Werkpakket [Jij] & {islam}
Evangelie & Moslims heeft voor jeugdwerkleiders, catecheten en docenten in het christelijk onderwijs een werkpakket ontwikkeld waarmee ze jongeren helpen bij het omgaan met moslims en de islam.

Het werkpakket bevat vier delen:
A. Spoorzoeken. 5 lessen voor groep 7-8 bo (10-12j.)
B. Vreemd?! 4 lessen voor klas 1-2 vo (12-14j.)
C. Contact?! 4 lessen voor klas 3-4 vo (14-16j.)
D. Navolging. 6 lessen voor 16+
Inclusief: – Posters voor iedere leeftijdsgroep – DVD met getuigenissen,
– CD-ROM met powerpointpresentaties.

Het gaat bij deze lessen niet in de eerste plaats om het doorgeven van zoveel mogelijk informatie over de islam; die krijgen ze op school. De bedoeling is, dat jongeren wanneer zij met de islam te maken krijgen, trouw blijven aan Jezus of Hem beter leren kennen en liefhebben. Trouw blijven aan Jezus heeft ook te maken met een houding naar moslims. We willen met dit pakket er aan bijdragen dat christenjongeren zó worden gevormd dat ze ernaar gaan verlangen dat moslims Jezus Christus leren kennen. Dat ze respectvol met moslims omgaan en een goed getuige van Jezus zijn.

De docent kan ook een eigen selectie maken uit de lessen en werkvormen. Download de pdf hiernaast met het overzicht. Voor de jongeren zijn er posters die ze bij de lessen kunnen gebruiken en voor zichzelf kunnen bewaren. Deze kunnen los worden bijbesteld. Een selectie uit de pakketten is uitgegeven in twee deeltjes van de bekende Reflector-serie.

Lees meer over de houding van kerkelijke jongeren tegenover allochtone jongeren.

Ontdek hoe je christelijke jongeren in contact kunt brengen met moslimjongeren.

Jij en islam
  • Overzicht inhoud Jij & Islam
Scroll naar boven