Spring naar content

Conferenties voor ex-moslims

Geloofsopbouw voor christenen van moslimachtergrond.

Streefbedrag € 40.000,-

Een jaarlijkse oase voor gelovigen

Ieder jaar organiseert de stichting Evangelie & Moslims conferenties voor ex-moslims (christenen van moslimachtergrond). Enkele honderden nieuwe gelovigen bezoeken jaarlijks deze conferenties. Het is voor hen een plaats waar ze ervaringen uitwisselen, God danken voor wat Hij in hun leven gedaan heeft, onderwijs ontvangen uit Gods woord en met en voor elkaar bidden. Vaak zijn ze de enige in hun kerk met moslim-achtergrond. Dat is niet makkelijk. Deze conferenties zijn voor hen als een oase in de weg door de woestijn.

“Ik bezoek deze conferenties al 10 jaar.
Geweldig onderwijs, prachtige liederen en muziek,
en veel tijd voor de ontmoeting met elkaar.’
(Deelnemer Arabische conferentie)

Sprekers uit de Arabische wereld en Turkije

Bij de conferentie voor Arabischtaligen en Noord-Afrikanen (de zgn. Rabita-conferentie) komen de sprekers uit het Midden-Oosten of Noord-Afrika. Bij de Turkse conferentie komen de sprekers uit Turkije. Het gaat om voorgangers met jarenlange ervaring als voorganger en in het missionaire werk onder moslims. Omdat zij de taal van de bezoekers spreken en vanuit dezelfde cultuur komen, weten ze het hart van de deelnemers te raken. Sommigen daarvan hebben nog geen echte stap in geloof gezet om de Here Jezus te volgen en maken die stap tijdens de conferentie.

Waarom Evangelie & Moslims deze conferenties organiseert

- Veel christenen met moslimachtergrond hebben te maken met verstoting door hun familie en vrienden. Tijdens deze conferenties leren ze hoe ze met afwijzing en verlies kunnen omgaan en hoe ze getuige kunnen zijn naar hun familie.

- Veel christenen met moslimachtergrond zijn als migrant en bekeerling eenzaam. Voor een plaatselijke kerk is het niet eenvoudig een thuis te bieden. Tijdens deze conferenties ontdekken ze dat ze niet alleen zijn, maar deel van een groter netwerk met toekomst. Dat is een bemoediging om het vol te houden.

- Christenen van moslimachtergrond hebben net als ieder christen de behoefte om in de taal van hun eigen hart samen te kunnen zingen, bidden en Bijbel te lezen. Dat is vaak niet mogelijk in hun eigen kerk, maar juist wel tijdens deze conferenties.

“Toen ik tot geloof kwam dacht ik het eerste jaar dat ik de enige was.
Ik voelde me erg onzeker. Heb ik de goede weg gekozen?
Op de conferentie ontdekte ik dat er veel meer waren
die vroeger moslim waren, maar nu Jezus volgden.

En hun leven was heel erg veranderd. Ik werd helemaal blij.”
R. vluchteling uit Syrië

Jaarlijkse kosten voor de conferenties

Accommodatie & transport € 24.500
Gastsprekers uit buitenland & musici € 4.500
Maaltijden € 4.000
Kinder- en jongerenprogramma € 1.000
Organisatie, begeleiding en nazorg € 6.000
Totale kosten € 40.000

Veel deelnemers hebben een laag inkomen of hebben als vluchteling nog geen eigen inkomen. De verwachte inkomsten uit deelnemersgelden zijn rond de 8.000,- euro.

Met uw gift kunnen we iedereen uitnodigen

De werkelijke kosten voor een conferentie zijn per deelnemer circa €130,- per persoon en €650,- voor een gezin met 3 kinderen zijn circa. Een groot deel van de mensen heeft een laag inkomen of is nog in de asielopvang. Zij kunnen slechts een deel van de kosten opbrengen.  Met uw gift kunnen wij hen toch uitnodigen.

U kunt direct doneren m.b.v. iDeal  Liever op een andere manier? Onze bankgegevens staan onderaan deze pagina. Vermeld alstublieft bij uw donatie: 'project conferenties ex-moslims'.

Vrijwilligers gezocht

Voor de maaltijden en voor het kinder- en tienerwerk zijn vrijwilligers nodig. Misschien iets voor jou. Stuur een mail naar info@evangelie-moslims.nl

Rabita 2019, zaal en podium
Muziek en zang
  • Projectinformatie 2023 Conferenties voor ex-moslims
    (deze pagina als A4-pdf)
Scroll naar boven