Spring naar content

Column: Rekenen we als kerk met migranten?

Publicatiedatum: 18 oktober 2017

Als gezin zijn we gewend om tijdens vakanties plaatselijke kerkdiensten te bezoeken. Vorig jaar waren we op vakantie in Bretagne, dit jaar in het oosten van Duitsland.

Geen regio’s die bekend staan om grote groepen migranten uit moslimlanden. Toch had maar liefst 10-30% van de gemeenteleden een migrantenachtergrond en een belangrijk deel van hen had een moslimachtergrond. Sommigen beweren dat de helft van alle kerkgangers in Engeland een migrantenachtergrond heeft. De kerk volgt de trend van de samenleving: het aantal autochtone kerkleden neemt af, terwijl het aantal migranten groeit. De voorgangers vertelden mij dat juist gemeenteleden met een migranten-achtergrond bij evangelisatie door seculiere Europeanen serieuzer worden genomen. Verwijten dat de kerk in het verleden gefaald heeft, spelen dan minder een rol. Ik kan niet in de toekomst kijken, maar zou het zo kunnen zijn dat migranten een steeds belangrijker rol gaan spelen in de kerken van Europa?

Het Duitse Bureau voor de Statistiek meldde dat maar liefst 22,5% van het aantal inwoners van Duitsland een migratie-achtergrond heeft (18,5 van de 82,4 miljoen inwoners). Een groot aantal van hen komt uit Europa, aangetrokken door de Duitse economie, maar er zijn ook miljoenen afkomstig uit Turkije en andere landen met een moslimachtergrond. Een deel daarvan wordt overigens als 3e generatie niet meer meegeteld als migrant. Wat mij opviel, is dat de autochtone Duitse bevolking in de periode 2006-2016 met ruim 3 miljoen afnam terwijl er 4 miljoen migranten (of kinderen van hen) bijkwamen. In landen als Duitsland zijn er dus wel migranten nodig wil de vergrijzende autochtone bevolking straks nog verzorgd kunnen worden.

Kerken en christelijke instellingen moeten er denk ik meer rekening mee houden, dat we als kerk en samenleving migranten nodig hebben. Christelijke politieke partijen moeten dat meenemen in hun afwegingen, als een nieuw kabinet beleid opstelt over migratie. Het zou niet goed zijn wanneer christenen getypeerd worden door de slogan ‘eigen volk eerst’. De kerk doorbreekt naar haar wezen de grenzen van staten, volken en culturen. Migranten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan onze samenleving, Daar moeten we juist als christenen voor open staan.

Dat betekent volgens mij niet dat christenen ervoor zouden moeten pleiten dat iedereen maar naar Europa kan komen. Het is ook een Bijbelse opdracht dat we de vrede zoeken van de plaats waar we wonen. Vrede (sjaloom) betekent in de Bijbel dat het leven is zoals God het bedoelt; dat er recht en respect is in de samenleving. Migranten die niet bereid zijn zich loyaal in te zetten voor onze rechtsstaat, mogen daarom worden geweerd. En het is ook geen schande wanneer we er naar streven dat mensen zich als dat mogelijk is, inzetten om de samenleving in hun eigen regio leefbaarder te maken, in plaats van naar Europa te gaan.

Cees Rentier

Directeur

Column: Rekenen we als kerk met migranten?
Scroll naar boven