Spring naar content

Collecte voor Evangelie & Moslims

Evangelie & Moslims wil samen met de kerken, moslims vertellen over Jezus Christus in woorden én daden. Met de financiële steun van uw gemeente kunnen we hier mee verder gaan en zelfs het werk uitbreiden.
Bij ons missionaire werk geven we zowel aandacht aan getuigenis als diaconale zorg. Mocht u willen collecteren voor een speciaal project dan is dat mogelijk. Hieronder ziet u een overzicht van de verschillende projectomschrijvingen (zie ook de downloads in de kolom hiernaast).

Missionair - getuigende collectedoelen

- Vrouwenwerk Evangelie & Moslims
- Training van Arabische evangelisten in Nederland
- Online geloofscursus voor ‘zoekende moslims’ via de site IsaRuhAllah.nl

Diaconale collecte in het programma Project 10 27

Verschillende elementen van het werk van Evangelie & Moslims hebben ook een sterk diaconaal element. Evangelie & Moslims doet daarom samen met GZB, IZB en Gave mee aan het diaconale collecteprogramma Project 10 27 binnen de PKN. Het gaat voor 2018 om diaconale hulp voor vluchtelingen, migranten en moslimvrouwen die u op de website van Project 10 27 kunt bekijken en war u de benodigde gegevens kunt downloaden. In de kolom hiernaast kunt u de omschrijvingen hiervan ook downloaden.

Sparen voor Evangelie & Moslims door scholen en verenigingen

Als school of vereninging kunt u de opbrengst van het zendingsgeld en/of een spaaractie speciaal bestemmen voor het werk van Evangelie & Moslims. We helpen u graag om een leuk programma samen te stellen rondom een actie. Een spaaractie is goed te combineren met een project(week) over het geloof en de cultuur van moslims. We hebben materiaal beschikbaar over dit onderwerp voor kinderen en jongeren. U kunt ons uitnodigen voor een presentatie.

We sturen u graag informatie toe in de vorm van folders, ons kwartaalblad etc. Een PowerPointpresentatie voor de beamer kunt u in de kolom hiernaast downloaden. Heeft u vragen of wilt u overleg over een bepaald project, neem gerust contact met ons op via onderstaand contactformulier of mail naar info@evangelie-moslims.nl

Les
  • E&M collecte presentatie
Scroll naar boven