Spring naar content

Laat niemand achterblijven

Een heel aantal jaren geleden gaf de Koptisch Orthodoxe kerk in Egypte een boekje uit met de titel ‘De dwaalleer van eeuwige redding in een ogenblik.’

Lees meer

Een kentering in de politiek?

Christenen van moslimachtergrond die actief raken in de politiek kunnen laten zien dat het christelijke geloof geen achterhaalde Europese traditie is.

Lees meer

Kom tot het gebed

Bidden is als het goed is meer dan alleen maar verlangens bekend maken bij God. In het gebed gaat het er ook om dat we zoeken en luisteren naar Gods wil en uitspreken dat we Hem willen volgen en dienen.

Lees meer

Uitleggen of uitleven?

De betekenis van het Pinksterfeest is niet zo makkelijk uit te leggen aan anderen. Maar Pinksteren vraagt meer om uitleven dan om uitleggen.

Lees meer

Barensweeën

In Markus 13 vergelijkt Jezus het geweld van oorlogen, hongersnoden en aardbevingen met barensweeën. Ook de apostel Paulus vergelijkt in Romeinen 8 de nood van de ‘zuchtende’ schepping met een…

Lees meer

Eenheid door lofprijzing

De lofprijzing van God loopt als een rode draad door de Bijbel. Het gaat er dan om dat God de eer krijgt van álle volken en vanuit álle talen,

Lees meer

Leven zonder hoop?

Aan de tragische geschiedenis van Afghanistan wordt een nieuwe periode toegevoegd. Wat betekent dit voor de Afghaanse gemeenschap in ons land?

Lees meer
Scroll naar boven