Spring naar content

Kutsal Kitap'ın mesajı - Tevrat, Zebur, İncil.

De boodschap van de bijbel

Kutsal Kitap'ın mesajı - Tevrat, Zebur, İncil.

De boodschap van de Bijbel

Kutsal Kitap'ın mesajı - Tevrat, Zebur, İncil. / De boodschap van Jezus volgens de Bijbel - Tauraat - Zaboer - Injiel

Birçok kişi Kutsal Kitap ya da Hz. Musa'nın Tevratı, Hz. Davut'un Zebur'u, veya Hz. İsa'nın İncil'inden bahseder. Çok daha az kişi bu kitapları gerçekten okuyup içindekilerini öğrenmiştir. Sonraki Bölümler, Hz. İsa'nın doğumundan sonraki ilk yüzyıldan beri değişmemiş ve Hz. Muhammed'in günlerinde Yahudi ve Hıristiyanlar'ın elinde bulunan kutsal kitapların öz mesajını özetlemektedir.

Giriş / Inleiding - Kutsal Kitap nedir? Wat is de Bijbel?

1. Allah birdir ve O'na hizmet edip Kendisini sevmemiz için bizi yaratmıştır. God is één en heeft ons geschapen om Hem te dienen en lief te hebben.

2. Allah bize yasalarını vermektedir. / God geeft ons zijn wetten.

3. Allah yasasını ihlal etmemizin sonuçlarına karşı bizi uyarmaktadır. / God waarschuwt ons voor de gevolgen van het overtreden van zijn wetten.

4. Allah merhametli ve sevgiyle dolu, affetmeye hazırdır. / God is genadig en liefdevol en wil vergeven.

5. Allah aramıza geleceğini peygamberlerine vahiy etmiştir. / God openbaarde aan zijn profeten dat Hij onder ons zou komen.

6. Allah mucizevi bir doğuşla Hz. İsa Meshi'i Sözü olarak gönderip, O'na mucizeler yapma gücünü vermiştir. / God zond Jezus de Messias als zijn woord door een wonderlijke geboorte, en gaf hem kracht om wonderen te doen.

7. Allah İncil mesajını Mesih'e vermiştir. / God gaf aan de Messias de boodschap van de indjiel (het evangelie).

8. Allah Hz. İsa Mesih'in ölümü vasıtasıyla insanlara sevgisini göstermiştir. / God toonde zijn liefde voor zondige mensen door de dood van Jezus de Messias.

9. Allah Hz İsa Mesih'i ölümden diriltti. / God wekte Jezus op uit de dood.

10. Allah Hz. İsa'yı Mesih ve Allah'ın Sözü olarak kabul eden öğrencilerine Kutsal Ruh'unu vermiştir. / God gaf zijn Geest aan de discipelen die Jezus erkenden als Gods Messias en Gods woord.

Sözlük / Verklarende woordenlijst

Scroll naar boven