Spring naar content

Inleiding – Wat is de Bijbel?

Wat is de Bijbel?
Het woord bijbel komt uit het Grieks en betekent eenvoudigweg ‘het boek’. Dit boek is in feite een verzameling van 66 boeken die in twee hoofdgedeelten verdeeld kunnen worden – het Oude Testament, geschreven vóór de tijd van Jezus de Messias, en het Nieuwe Testament, opgetekend in de eerste eeuw na Jezus.

Het Oude Testament kunnen we verdelen in:
-De Thora, in de koran bekend als de Tauraat, dat zijn de vijf boeken van Mozes. Het woord Thora betekent onderwijzingen, ofwel de wet.
-De Psalmen van David, in de koran bekend als de Zaboer, liederen die de grootheid en goedheid van God bezingen, en verder wijsheidsboeken van Salomo en anderen.
-Historische boeken die de geschiedenis van het volk Israël beschrijven.
-Boeken van de profeten (zoals Jesaja, Jeremia, Jona, etc.)

Het oude testament is dus een verzameling van geschriften (39 in totaal) die niet alleen met Mozes en David worden geassocieerd, maar ook met vele andere profeten. Deze boeken werden in het Hebreeuws geschreven, met uitzondering van enkele passages in het Aramees (in de boeken Daniël en Esther). Het Aramees is nauw verwant aan het Hebreeuws, en werd veel gebruikt onder de joden, nadat ze waren weggevoerd naar Babylon in de zesde eeuw voor Christus. God liet deze boeken optekenen tussen de 13e en 3e eeuw vóór de verschijning van Jezus.

Het Nieuwe Testament kunnen we verdelen in:
-De vier verslagen van het Evangelie (in de koran bekend als de Indjiel) van Jezus Christus. Deze staan bekend als het evangelie naar de beschrijving van Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes. Het woord ‘evangelie’ betekent ‘goed nieuws’. Dit woord werd gebruikt door Jezus Christus voor de boodschap van God die Hij verkondigde. Christus* is het Griekse woord voor Messias (Jezus de Messias wordt in de koran Isa Masieh genoemd). De volgelingen van Jezus hebben zijn woorden en daden opgeschreven in een viertal boeken. Deze boeken zijn bekend geworden onder de naam ‘evangelie’ omdat ze het ‘goede nieuws’ beschrijven dat Jezus in woord en daad bekend maakte. Hoewel we spreken over vier evangeliën gaat het feitelijk om vier beschrijvingen van het ene ‘evangelie’, het ‘goede nieuws’ van Jezus Christus, de beloofde Messias. De vier evangeliën vullen elkaar aan, samen geven ze een compleet beeld van de betekenis van de woorden en daden van Jezus de Messias.
-De ‘Handelingen van de Apostelen’. Een verslag hoe, nadat Jezus naar de hemel was gegaan, de boodschap van het Evangelie zich verspreide. Overal van Jeruzalem tot aan Rome namen mannen en vrouwen het aan en vormden gemeenschappen van christenen, die gemeenten werden genoemd.
-De brieven van de apostelen (volgelingen van Jezus), zoals Paulus, Petrus en Johannes. Deze 21 brieven waren vooral gericht aan gemeenten of leiders van gemeenten, om hun een dieper inzicht te geven in het evangelie en de praktische consequenties ervan.
-Het boek Openbaring. Dit boek geeft een visioen weer dat Jezus gaf aan Johannes, de volgeling van Jezus. Jezus waarschuwt zijn volgelingen voor het lijden dat hen te wachten staat, maar moedigt hen tevens aan om hun moed levend te houden. Hij zal namelijk terug komen in glorie om Gods koninkrijk* te vestigen, een koninkrijk van vrede en gerechtigheid.

Het Nieuwe Testament omvat totaal 27 boeken, die allemaal in het Grieks zijn geschreven, de omgangstaal in het Romeinse rijk van die dagen. Ze werden geschreven tussen de jaren 50 en 90 na de geboorte van Jezus.

 

Scroll naar boven