Spring naar content

Alternatief offerfeest

Publicatiedatum: 2 november 2011

Komende zondag vieren moslims het offerfeest.
E&M organiseert alternatieve vieringen voor hen die christen geworden zijn en het offer vieren van het Lam van God dat ook hun zonde wegdroeg.

Het einde van de hadjj, de islamitisch pelgrimage, wordt afgesloten met het offerfeest. In het Arabisch ‘ied al-Adha. Zondag 6 november wordt dat weer gevierd. Moslims slachten een dier ter herinnering aan Abraham die bereid was zijn zoon te offeren. God vraagt geen mensenoffers. Hij ‘gaf voor hem een geweldig offer in de plaats’, zo lezen we in de koran. De verzen uit soera 37 (101-107) prijzen de geloofsgehoorzaamheid en overgave (islam) van Abraham en zijn zoon. Voor moslims is het slachten van een dier een uiting van dank en eer aan God.

Het verhaal komt uit Genesis 22. Daar lezen we uitvoeriger dan in de koran over Abraham die met zijn zoon de zware gang maakt naar de berg Moria. Onderweg vraagt Isaac: Waar is het lam voor het offer (vers 7)? Het antwoord op die vraag wordt in diepe zin gegeven door Johannes de Doper die, wijzend op Jezus, zegt: Zie, het Lam dat de zonden der wereld wegneemt (Johannes 1:29 en 36).

E&M organiseert een alternatieve vieringen voor hen die christen geworden zijn en het offer vieren van het Lam van God dat ook hun zonde wegdroeg.

-Zaterdag 5 november te Hengelo voor Turkstaligen. Aanvang 13.00 uur. Informatie bij Harriet@evangelie-moslims.nl of c.rentier@evangelie-moslims.nl

-Zondag 6 november te Amersfoort voor mensen met een moslimachtergrond die Arabisch of Nederlands spreken. Aanvang 10.30 uur begint. Informatie bij Herman: h.takken@evangelie-moslims.nl

CAwdEAwUUkNCX0Einline0248625dead50fdb13c7d5f293503e67f
Scroll naar boven