Spring naar content

Actueel

Is Allah dezelfde als God?

4 februari 2016

De vraag is niet zo duidelijk als het lijkt. Al voordat de islam bestond, gebruikten Arabisch sprekende joden en christenen het woord Allah.

Indrukwekkend pleidooi voor vrede

13 januari 2016

12 voorgangers van de Turkse Protestantse kerken hielden op 7 januari een indrukwekkend pleidooi voor de plaatselijke overheden om te streven naar vrede en verzoening in het gewelddadige conflict in het oosten van Turkije.

Kerstviering met Arabischtaligen en Turkstaligen

18 december 2015

‘God werkt als wij vertrouwen hebben in Hem. Vanmiddag tijdens viering was er ook een Arabische familie die niet meer naar de kerk wilde, maar erg bemoedigd was. Bedankt voor alles, voor de gelegenheid elkaar te ontmoeten en te genieten van een Arabische Bijbelstudie, liederen en eten’
Een Arabische broeder

Evangelie & Moslims op Facebook

15 december 2015

Van harte welkom op de Facebook-pagina van Evangelie & Moslims!
Wil je je graag laten inspireren en bemoedigen met mooie getuigenissen, tips en meer? Wordt dan vriend en stuur gerust een berichtje.

Wijst mutti Merkel ons de weg?

9 december 2015

Afgelopen zomer was er onder christenen veel lof over de reactie van Merkel op de vluchtelingenstroom naar Europa. Haar oproep om het christelijke geloof in woorden en daden uit te dragen in deze crisis zou Europa tot grote zegen kunnen zijn. Des te teleurstellender is het om nu te zien hoe Europa onder leiding van Merkel de vluchtelingenstroom wil afkopen met Ankara.

Samenwerking met ETC voor training

9 december 2015

Evangelie & Moslims heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met ETC voor de training van Arabische christenen.

Uitleg christelijk geloof

Evangelie & Moslims geeft (doop) boekje uit voor moslims

25 november 2015

Amersfoort – Onlangs is het boekje ‘Christelijk geloof’ uitgekomen. Schrijver is Herman Takken, stafmedewerker bij Evangelie & Moslims. Het boekje beantwoordt veel gestelde vragen van moslims zoals: Jezus Christus, wie is Hij? Wat bedoelen christenen met Zoon van God? Wat betekent doop en avondmaal?

Gods ware gelaat laten zien

14 november 2015

Als Gods naam bij laffe aanslagen in Parijs wordt misbruikt, moeten we in onze reactie Zijn ware gelaat laten zien.

Vluchtelingen welkom in de kerk

9 oktober 2015

Suggesties, tips en lectuur voor kerken die met vluchtelingen te maken krijgen.

Thuis voelen op de Rabita-conferentie

7 oktober 2015

In het weekend van 2-4 oktober werden zestig mensen toegerust op de Rabitaconferentie van Evangelie & Moslims. De aanwezigen, voornamelijk Arabische christenen met een moslimachtergrond, luisterden ademloos naar de studies van dr. Ghassan Khalaf, voormalig directeur van een theologische opleiding in Beiroet.

Een nieuwe Bijbel en het offerfeest

13 augustus 2015

Sinds kort is er een nieuwe vertaling van de Bijbel in Perzisch ter beschikking. Deze grondige vertaling wordt uitgegeven door Elam Ministries in verschillende fraaie uitvoeringen. Men spreekt ook wel van de Hazaara vertaling, het Perzische woord voor millennium. Voor hen die contact hebben met geïnteresseerde Iraniërs en Afghanen, is het geven van een Bijbel het middel om hen vertrouwd te maken met de boodschap van de Bijbel. Woensdag 23 september viert de moslimgemeenschap wereldwijd weer het offerfeest (‘ied al-adha). Misschien is er gelegenheid om moslimburen of -vrienden iets te vertellen over de plaats van het offer in het christelijke geloof. U kunt hen daarbij uitnodigen om zelf het verhaal te lezen in een Bijbel in hun moedertaal. Bijbels in verschillende vertalingen vindt u in de rubriek Bijbels.

De Heer is opgestaan – Arabische DVD (Nl ondertiteld).

29 maart 2015

De Heer is opgestaan – al Masieh qaam. In deze dagen voor Pasen is het een mooi geschennk om te geven aan je Arabische vrienden. De drie presentaties gaan over de vervulling in Jezus van wat eens beloofd is door de profeten, over ooggetuigen van de opstanding en over gezinnen die het Paasfeest vieren. Het geheel is omlijst met prachtige liederen en muziek. Prijs € 2,-(10 of meer: € 1,80 per ex.pl.).

Waarom is het kerstverhaal zo moeilijk?

18 december 2014

Wanneer christenen deze dagen rond Kerst aan moslims vertellen waarom Jezus van de hemel gekomen is om ons te redden, reageren sommigen met de sceptische vraag: Waarom moet het zo moeilijk? Als God almachtig is, kan hij toch gewoon onze zonden vergeven als Hij dat wil?

Waarover moeten we ons als christenen het meest bezorgd maken?

10 december 2014

Maandenlang beheerste wantrouwen naar moslims het nieuws. Moslims moesten zich meer uitspreken tegen IS en moskeeorganisaties werden kritisch tegen het licht gehouden. De laatste weken zien we een omgekeerde beweging. Er verschijnen onderzoeken waarom Nederlanders zo bang zijn voor, of negatief denken over de islam. Het EO-onderzoek zou aantonen dat christenen het negatiefst tegenover moslims staan en van hen kerkgaande protestanten nog wel het meest. Waarover moeten we ons als christenen het meest bezorgd maken?

EO-onderzoek maakt onvoldoende onderscheid tussen moslims en de islam.

20 november 2014

De EO presenteerde op 20 november 2014 een onderzoek over de houding van Nederlanders ten aanzien van moslims en de islam. De uitkomst geeft naast reden om hoopvol te zijn, ook reden tot zorg. Protestantse kerkgangers zouden namelijk negatiever over de islam denken dan andere Nederlanders, maar wat bedoelen we met negatief over de islam denken eigenlijk? Betekent dat automatisch een negatievere houding naar moslims? Dat onderscheid wordt in het onderzoek onvoldoende gemaakt.

Scroll naar boven