Spring naar content

Actueel

Lees het winternummer van ons blad Oriëntatie

6 december 2022

Nummer 149 / december 2022, met o.a.: Terugblik Inspiratiedag; Selin verkondigt Jezus’naam; Een asielboot brengt verrassingen; Cursussen, agenda en kort nieuws.

Een asielboot brengt verrassingen mee

5 december 2022

Het aanmeren van een asielboot in je buurt staat bij geen enkele kerk in het beleidsplan. Wat doe je als het toch gebeurt en er plotseling 70 asielzoekers op je stoep staan?

Kerstfeest met tweerichtingsverkeer

5 december 2022

Het Kerstevangelie herinnert ons aan de missio Dei. Zoals Christus in de wereld kwam, worden wij als kerk in deze wereld geroepen.

Op zoek naar een waardevol kerstcadeau?

4 december 2022

Dan zijn de boeken van Nabeel Qureshi een aanrader!

Terugblik Inspiratiedag 5 november 2022

7 november 2022

Thema: Gods missie brengt mensen samen! Een dag met liederen en getuigenissen van nieuwe gelovigen en praktische handvatten voor kerken.

Marokkaanse christenen dagen Nederlandse kerk uit: “Wensen broeders en zusters niet toe dat ze zolang moeten dwalen”

26 oktober 2022

“Veel Nederlanders denken dat het moeilijk is om Marokkanen te bereiken en daarom doen ze geen moeite voor deze groep. Christenen in Nederland moeten een beetje wakker worden en in beweging komen.”

Lees het herfstnummer van ons blad Oriëntatie

22 september 2022

Nummer 148 / september 2022, met o.a.: Ayham en Reema hebben grote verwachtingen; Samen groeien in Krimpen; Gods missie brengt mensen samen; Cursussen, agenda en kort nieuws.

In memoriam ds A. Schipper

21 september 2022

Ds. A. Schipper was oud-voorzitter van stichting Evangelie & Moslims

Gods missie brengt mensen samen

9 september 2022

Veel missionaire initiatieven richting migranten en vluchtelingen bevinden zich nog aan de rand van de kerk. Voor de toekomst is meer samenwerking tussen traditionele kerken en missionaire initiatieven belangrijk.

Samen groeien in Krimpen

9 september 2022

Een feestelijke pinksterdienst vormde de start van de pioniersplek voor Arabischtaligen Bayt al Noer in Krimpen a/d IJssel, waarbij een Marokkaanse evangeliste werd bevestigd.

Wie verlangt er naar inspiratie?

9 september 2022

Inspiratie is niet altijd iets waar je zelf naar uit ziet. Het kan immers leiden tot nieuwe dingen en daar schrikken we soms voor terug.

Trainingsdag pioniersteams 3 september

19 juli 2022

Evangelie & Moslims biedt voor pioniersteams die bouwen aan missionaire gemeenschapsvorming met het oog op moslims een trainings- en ontmoetingsdag.

Intercultureel Bijbellezen

Zomerconferentie migranten en de kerk: Kansen en knelpunten

10 juni 2022

cultureel geloven een kans? Denk er samen met andere kerkleiders en belangstellenden over na tijdens een zomerconferentie vol lezingen en praktische workshops.

Lees het zomernummer van ons blad Oriëntatie

1 juni 2022

Nummer 147 / juni 2022, met o.a.: Arabische conferentie: gebed verhoord!; Davut, Turk en christen in Rotterdam; Het Suikerfeest wordt minder zoet.

Het Suikerfeest wordt minder zoet

1 juni 2022

Een groeiend aantal moslims wil niet meer geassocieerd worden met ‘zich volproppen met snoep’. Begrijpelijk. Wat is eigenlijk de essentie van dit feest en wat zijn verschillen met christelijke feesten?

Scroll naar boven