Spring naar content

Actueel

Gods ware gelaat laten zien

14 november 2015

Als Gods naam bij laffe aanslagen in Parijs wordt misbruikt, moeten we in onze reactie Zijn ware gelaat laten zien.

Vluchtelingen welkom in de kerk

9 oktober 2015

Suggesties, tips en lectuur voor kerken die met vluchtelingen te maken krijgen.

Thuis voelen op de Rabita-conferentie

7 oktober 2015

In het weekend van 2-4 oktober werden zestig mensen toegerust op de Rabitaconferentie van Evangelie & Moslims. De aanwezigen, voornamelijk Arabische christenen met een moslimachtergrond, luisterden ademloos naar de studies van dr. Ghassan Khalaf, voormalig directeur van een theologische opleiding in Beiroet.

Een nieuwe Bijbel en het offerfeest

13 augustus 2015

Sinds kort is er een nieuwe vertaling van de Bijbel in Perzisch ter beschikking. Deze grondige vertaling wordt uitgegeven door Elam Ministries in verschillende fraaie uitvoeringen. Men spreekt ook wel van de Hazaara vertaling, het Perzische woord voor millennium. Voor hen die contact hebben met geïnteresseerde Iraniërs en Afghanen, is het geven van een Bijbel het middel om hen vertrouwd te maken met de boodschap van de Bijbel. Woensdag 23 september viert de moslimgemeenschap wereldwijd weer het offerfeest (‘ied al-adha). Misschien is er gelegenheid om moslimburen of -vrienden iets te vertellen over de plaats van het offer in het christelijke geloof. U kunt hen daarbij uitnodigen om zelf het verhaal te lezen in een Bijbel in hun moedertaal. Bijbels in verschillende vertalingen vindt u in de rubriek Bijbels.

De Heer is opgestaan – Arabische DVD (Nl ondertiteld).

29 maart 2015

De Heer is opgestaan – al Masieh qaam. In deze dagen voor Pasen is het een mooi geschennk om te geven aan je Arabische vrienden. De drie presentaties gaan over de vervulling in Jezus van wat eens beloofd is door de profeten, over ooggetuigen van de opstanding en over gezinnen die het Paasfeest vieren. Het geheel is omlijst met prachtige liederen en muziek. Prijs € 2,-(10 of meer: € 1,80 per ex.pl.).

Waarom is het kerstverhaal zo moeilijk?

18 december 2014

Waarom moest Jezus van de hemel komen om ons te redden? Als God almachtig is, kan Hij toch gewoon onze zonden vergeven als Hij dat wil?

Waarover moeten we ons als christenen het meest bezorgd maken?

10 december 2014

Maandenlang beheerste wantrouwen naar moslims het nieuws. Moslims moesten zich meer uitspreken tegen IS en moskeeorganisaties werden kritisch tegen het licht gehouden. De laatste weken zien we een omgekeerde beweging. Er verschijnen onderzoeken waarom Nederlanders zo bang zijn voor, of negatief denken over de islam. Het EO-onderzoek zou aantonen dat christenen het negatiefst tegenover moslims staan en van hen kerkgaande protestanten nog wel het meest. Waarover moeten we ons als christenen het meest bezorgd maken?

EO-onderzoek maakt onvoldoende onderscheid tussen moslims en de islam.

20 november 2014

De EO presenteerde op 20 november 2014 een onderzoek over de houding van Nederlanders ten aanzien van moslims en de islam. De uitkomst geeft naast reden om hoopvol te zijn, ook reden tot zorg. Protestantse kerkgangers zouden namelijk negatiever over de islam denken dan andere Nederlanders, maar wat bedoelen we met negatief over de islam denken eigenlijk? Betekent dat automatisch een negatievere houding naar moslims? Dat onderscheid wordt in het onderzoek onvoldoende gemaakt.

Geen reden om Turkse jongeren massaal te wantrouwen.

19 november 2014

Het onderzoek onder Marokkaanse en Turkse jongeren waarmee het instituut Forum vorige week naar buiten kwam, roept vragen en twijfels op. Dat is jammer, want in een tijd van polarisatie en wantrouwen is betrouwbare informatie belangrijk.

Wij horen bij de Profeet uit Nazaret

28 augustus 2014

ISIS markeerde de huizen van christenen in Mosoel met een N teken (de Arabische letter noen) om aan te geven dat zij ‘Nasaara’ zijn, een benaming voor christenen die zo’n 15 maal in de Koran voorkomt. In Irak is het een teken van verachting. In de tijd van Jezus was het ook verachtelijk om uit Nazaret te komen en dus Nazarener te heten. Toch is het de beste keuze om Hem te volgen.

Moeten we christelijke feestdagen inruilen voor islamitische?

3 juni 2014

Met 119.000 handtekeningen hebben moslims het Britse Lagerhuis ertoe gedwongen om te debateren over hun voorstel dat het Suikerfeest in Groot-Brittannië een nationale feestdag wordt en ook het Hindoe-feest Divali dingt mee. Zouden christenen in Nederland eraan moeten meewerken dat er een christelijke feestdag wordt ingeruild voor een islamitische feestdag? Evangelie & Moslims werd er op bevraagd. Hieronder onze reactie.

Toenemende vrijmoedigheid onder christenen van moslimachtergrond

22 mei 2014

Evangelie & Moslims constateert toenemende vrijmoedigheid onder christenen van moslimachtergrond om in het openbaar naar de eigen moslimgemeenschap te getuigen van hun geloof in Jezus. Was er vroeger vaak meteen een gespannen situatie of agressie, vandaag is er vaak ruimte voor gesprek.

Schokkend nieuws uit Turkije

12 maart 2014

Op 8 maart 2014 heeft Turkije de vijf daders van de wrede moord op de drie christenen Necati Aydin, Ugur Yüksel and Tilmann Geske, vrij gelaten. Deze schokkende gebeurtenis vormt een acute bedreiging voor de Turkse kerken.

Turkse Adventskalender

4 december 2013

Turkstalige kinderen kunnen dit jaar gebruikmaken van een digitale Adventskalender.

Reactie op vervolgnota PKN

25 april 2013

In de Vervolgnota “Integriteit en Respect” van de PKN wordt een antwoord gegeven op de reacties op de eerste nota, het islam-memorandum Integriteit en Respect van 2011, waarover E&M haar waardering had uitgesproken. Het lijkt erop dat de vervolgnota een leeswijzer van de eerste nota is. Met de positiebepaling worden ook nieuwe accenten gelegd. Een reactie vanuit het werk van Evangelie & Moslims.

Scroll naar boven