Spring naar content

Actueel

Teleurstellende publicatie Raad van Kerken

12 december 2012

Onlangs heeft de contactgroep Islam van de Raad van Kerken een digitale brochure uitgebracht onder te titel ‘Moslims en christenen – wat geloven zij?’ met een samenvatting van wat christenen en moslims geloven. Een teleurstellende publicatie die geen recht doet aan het christelijke geloof en evenmin bijdraagt aan een volwaardig gesprek tussen christenen en moslims.

Kerst: De komst van de Vredevorst van het kalifaat

1 november 2012

Schroom niet om je buren of collaga’s uit te nodigen tijdens de kerstdagen. Niet alleen omdat de geschiedenis van de geboorte van Jezus voor moslims vertrouwd is. Jezus’ komst heeft ook veel te zeggen voor een wereld waarin sommige moslims een kalifaat proberen op te richten. De evangeliën benadrukken dat Jezus komt als de beloofde Koning. Adam en David stelden teleur als kalief (= rentmeester) om Gods wil gestalte te geven in de wereld. Het kalifaat van Jezus komt in de gestalte van een dienstknecht onder ons. Toch geeft alleen Hij echte hoop.

Werkmap + boek Hoop voor moslimjongeren

Niewe werkmap jongerenwerk

10 september 2012

Ziet de kerk moslimjongeren zitten? Dat is niet vanzeflsprekend. Deze nieuwe werkmap helpt christenen die betrokken zijn bij missionair jongerenwerk, de brug te slaan naar moslimjongeren.

Website IsaRuhAllah gelanceerd

15 mei 2012

Op 7 mei is de website www.IsaRuhAllah.nl gelanceerd. Een site van ex-moslims die zich nu volgeling van Jezus Christus noemen. Ze treden daarmee uit de schaduw van angst en anonimiteit, die veelal het gevolg is van hun keuze. IsaRuhAllah is het initiatief van een multiculturele werkgroep van jonge christenen met een moslimachtergrond.

Islam bij de 12 artikelen.

9 maart 2012

De stichting Schrift en Belijden heeft een aansprekend boekje uitgebracht met 12 artikelen over God, in een serie over de Apostolische Geloofsbelijdenis. Helaas is het hoofdstukje van Sam Janse over de islam, met de titel God… Allah?, op een aantal punten teleurstellend.

Alternatief offerfeest

2 november 2011

Komende zondag vieren moslims het offerfeest.
E&M organiseert alternatieve vieringen voor hen die christen geworden zijn en het offer vieren van het Lam van God dat ook hun zonde wegdroeg.

Anti-sjarie’a bepaling in de grondwet?

1 maart 2011

Met een anti-sjarie’a inleiding in de grondwet worden wij het spiegelbeeld van andere landen in plaats van een stabiele rechtsstaat.

Wie doet het licht aan?

16 februari 2011

Volgens Wilders is met de komst van moslims in Europa het licht uitgegaan. Maar welk licht was dat precies en wie doet het licht weer aan?

Islamnota PKN

19 juli 2010

Eind november 2010 werd tijdens een synodevergadering van de PKN de islamnota Integriteit en respect aanvaard. Evangelie & Moslims is blij dat deze nota is aanvaard.

Scroll naar boven