Spring naar content

Actueel

Moeten we christelijke feestdagen inruilen voor islamitische?

3 juni 2014

Met 119.000 handtekeningen hebben moslims het Britse Lagerhuis ertoe gedwongen om te debateren over hun voorstel dat het Suikerfeest in Groot-Brittannië een nationale feestdag wordt en ook het Hindoe-feest Divali dingt mee. Zouden christenen in Nederland eraan moeten meewerken dat er een christelijke feestdag wordt ingeruild voor een islamitische feestdag? Evangelie & Moslims werd er op bevraagd. Hieronder onze reactie.

Toenemende vrijmoedigheid onder christenen van moslimachtergrond

22 mei 2014

Evangelie & Moslims constateert toenemende vrijmoedigheid onder christenen van moslimachtergrond om in het openbaar naar de eigen moslimgemeenschap te getuigen van hun geloof in Jezus. Was er vroeger vaak meteen een gespannen situatie of agressie, vandaag is er vaak ruimte voor gesprek.

Schokkend nieuws uit Turkije

12 maart 2014

Op 8 maart 2014 heeft Turkije de vijf daders van de wrede moord op de drie christenen Necati Aydin, Ugur Yüksel and Tilmann Geske, vrij gelaten. Deze schokkende gebeurtenis vormt een acute bedreiging voor de Turkse kerken.

Turkse Adventskalender

4 december 2013

Turkstalige kinderen kunnen dit jaar gebruikmaken van een digitale Adventskalender.

Reactie op vervolgnota PKN

25 april 2013

In de Vervolgnota “Integriteit en Respect” van de PKN wordt een antwoord gegeven op de reacties op de eerste nota, het islam-memorandum Integriteit en Respect van 2011, waarover E&M haar waardering had uitgesproken. Het lijkt erop dat de vervolgnota een leeswijzer van de eerste nota is. Met de positiebepaling worden ook nieuwe accenten gelegd. Een reactie vanuit het werk van Evangelie & Moslims.

Hoop om te delen met passie en respect

Nieuwe Visienota E&M

11 april 2013

Met deze nieuwe visienota nodigt Evangelie & Moslims kerkelijke gemeenten en gemeenteleden uit om de hoop van het Evangelie te delen met moslims om hen heen.
-We bemoedigen gemeenten en gemeenteleden om daar waar God moslims op hun weg brengt getuigen van Jezus Christus te zijn.
-We sporen gemeenten aan om nieuwe gelovigen meer een zichtbare plaats en verantwoordelijkheid te geven.
-We zoeken meer bruggenbouwers, gemeenteleden die de brug naar moslims slaan.

Nieuwe Turkse bijbelvertaling

9 januari 2013

Begin oktober is er een nieuwe vertaling van het Nieuwe Testament in het Turks verschenen. Dit keer in de omgangstaal van het gewone volk, die meer gebruik maakt van de gangbare religieuze uitdrukkingen.

Missionaire gemeenschapsvorming

8 januari 2013

Vandaag is er op het missionaire vlak veel aandacht voor kerkplanting en nieuwe vormen van kerk-zijn naast de traditionele kerken: pioniersplekken of missionaire samenkomsten. Daar liggen zeker kansen. Kerkplanting kan echter geen excuus zijn voor bestaande gemeenten om de brug niet te slaan naar de moslim-gemeenschap. Integendeel kerken hebben vandaag juist bruggenbouwers nodig.

Teleurstellende publicatie Raad van Kerken

12 december 2012

Onlangs heeft de contactgroep Islam van de Raad van Kerken een digitale brochure uitgebracht onder te titel ‘Moslims en christenen – wat geloven zij?’ met een samenvatting van wat christenen en moslims geloven. Een teleurstellende publicatie die geen recht doet aan het christelijke geloof en evenmin bijdraagt aan een volwaardig gesprek tussen christenen en moslims.

Kerst: De komst van de Vredevorst van het kalifaat

1 november 2012

Schroom niet om je buren of collaga’s uit te nodigen tijdens de kerstdagen. Niet alleen omdat de geschiedenis van de geboorte van Jezus voor moslims vertrouwd is. Jezus’ komst heeft ook veel te zeggen voor een wereld waarin sommige moslims een kalifaat proberen op te richten. De evangeliën benadrukken dat Jezus komt als de beloofde Koning. Adam en David stelden teleur als kalief (= rentmeester) om Gods wil gestalte te geven in de wereld. Het kalifaat van Jezus komt in de gestalte van een dienstknecht onder ons. Toch geeft alleen Hij echte hoop.

Werkmap + boek Hoop voor moslimjongeren

Niewe werkmap jongerenwerk

10 september 2012

Ziet de kerk moslimjongeren zitten? Dat is niet vanzeflsprekend. Deze nieuwe werkmap helpt christenen die betrokken zijn bij missionair jongerenwerk, de brug te slaan naar moslimjongeren.

Website IsaRuhAllah gelanceerd

15 mei 2012

Op 7 mei is de website www.IsaRuhAllah.nl gelanceerd. Een site van ex-moslims die zich nu volgeling van Jezus Christus noemen. Ze treden daarmee uit de schaduw van angst en anonimiteit, die veelal het gevolg is van hun keuze. IsaRuhAllah is het initiatief van een multiculturele werkgroep van jonge christenen met een moslimachtergrond.

Islam bij de 12 artikelen.

9 maart 2012

De stichting Schrift en Belijden heeft een aansprekend boekje uitgebracht met 12 artikelen over God, in een serie over de Apostolische Geloofsbelijdenis. Helaas is het hoofdstukje van Sam Janse over de islam, met de titel God… Allah?, op een aantal punten teleurstellend.

Alternatief offerfeest

2 november 2011

Komende zondag vieren moslims het offerfeest.
E&M organiseert alternatieve vieringen voor hen die christen geworden zijn en het offer vieren van het Lam van God dat ook hun zonde wegdroeg.

Anti-sjarie’a bepaling in de grondwet?

1 maart 2011

Met een anti-sjarie’a inleiding in de grondwet worden wij het spiegelbeeld van andere landen in plaats van een stabiele rechtsstaat.

Scroll naar boven