Spring naar content

200 gasten bij de Rabita conferentie

Publicatiedatum: 4 mei 2022

Van 29 april tot 2 mei organiseerde Evangelie & Moslims opnieuw, en nu zónder Coronabeperkingen, de Rabita conferentie voor Arabisch sprekende christenen van moslimachtergrond. Ongeveer 200 deelnemers werden gesterkt in hun geloof en beleefden fijne en zo noodzakelijke onderlinge gemeenschap. Het Reformatorisch Dagblad deed verslag en sprak met Cees Rentier. Lees hieronder het artikel.

Lees ook Rabita conferentie: gebed verhoord!

(RD, kerk en religie. Jan van Reenen 3 mei 2022.)

In Ambt Delden (Overijssel) is van vrijdag tot en met maandag de Rabitaconferentie gehouden. De bijeenkomst trok ongeveer tweehonderd Arabisch sprekende christenen. De conferentie wordt jaarlijks georganiseerd door stichting Evangelie & Moslims. Ds. C. W. (Cees) Rentier is directeur van deze organisatie.

Wordt deze conferentie al lang georganiseerd?

Ds. Rentier: „Vanaf circa 1984 vinden er jaarlijks samenkomsten plaats. De naam Rabitaconferentie is in de jaren 90 ontstaan. ”Rabita” betekent: vriendenkring. Eerder kwamen er vooral Nederlanders met een Marokkaanse afkomst. Na de oorlogen in het Midden-Oosten zijn er ook bezoekers die oorspronkelijk uit Irak, Syrië of Jemen komen. De laatste jaren zijn er twee conferenties.

Voor wie is de conferentie bedoeld?

„De bijeenkomst is er voor Arabisch sprekende christenen met een moslimachtergrond, dus niet voor hen die in het land van herkomst al christen waren. Beide groepen hebben doorgaans een verschillende ontwikkeling doorgemaakt. De conferentie is er ook niet voor ex-moslims uit Afghanistan, Iran en Koerdistan omdat ze een andere taal spreken. De voertaal tijdens de conferentie is Arabisch, met een vertaling in het Nederlands.”

Waar gaan die mensen ’s zondags naar de kerk?

„In diverse plaatsen in ons land zijn pioniersgemeenten gesticht, als onderdeel van plaatselijke kerken. Recent kwamen, met hulp van Evangelie & Moslims, dergelijke gemeenten van de grond in Zeist, Utrecht, Leerdam en Krimpen aan den IJssel. De diensten zijn tweetalig: Arabisch-Nederlands. Anderen zijn lid van een ‘gewone’ Nederlandse kerk en krijgen daar vertaling in het Arabisch, als dat nodig is.”

Wat was het thema van de conferentie?

„Het thema was: ”U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken”, naar een tekst uit Johannes 8:32. Het thema werd door twee sprekers uitgewerkt: ds. Steven Kelly en ds. Martin Chaaya, beiden rondreizende predikers. Er zijn in totaal zes samenkomsten gehouden.

Een van de toespraken van ds. Kelly ging over het spreken van de waarheid. De predikant zei dat het vroeger in zijn omgeving betrekkelijk gewoon was om de waarheid niet te zeggen. Hij drong erop aan de waarheid te spreken en het goede te zoeken voor de medemensen. „God roept op om de zonden te belijden en in de waarheid te wandelen”, zei hij.

Ds. Chaaya had het in een van zijn toespraken over de grote druk die er in de oosterse cultuur is om de gemeenschap om je heen tevreden te stellen. Hij beklemtoonde dat door het geloof de nieuwe identiteit in de gemeenschap met het bloed van Christus gevonden mag worden. Dat begrepen zijn hoorders heel goed.”

Kunt u nog een paar bijzondere gebeurtenissen noemen van de conferentie?

„Dat is zeker ook het zingen met elkaar. We hebben Schriftgebonden liederen uit het Oude en Nieuwe Testament gezongen, onder begeleiding van een echtpaar dat vroeger professioneel zangbijeenkomsten leidde. De zangbundel is samengesteld door onze organisatie. Alle liederen zijn afkomstig uit de Arabische wereld en ze gaan vooral over het volgen van Jezus.

De avond dat mensen konden getuigen, is me ook bijgebleven. Van een echtpaar was vorige week de koffer met alle waardevolle spullen gestolen. Ze kregen zelfs een boete van de politie omdat hun ID-kaart gestolen was. Ze zagen dat als een aanval van de boze om hen te ontmoedigen zodat ze niet naar de conferentie zouden gaan. Ze wilden toch komen en ze getuigden met blijdschap hoe de Heere hen gezegend had tijdens de conferentie. Vanzelfsprekend proberen we hen verder te helpen.”

Rabita 2022 podium
Scroll naar boven